Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
benedekrend... benedictine...
benedekrend... benedictine...
benedekrend... benedictine...

Magyar Magyar Német Német
Benedek Benedikt

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Benedek

Samud fia. Legelébb 1219-ben fordul elő, amidőn nyitrai főispán volt; 1220. Dienes tárnokmester után ujvári főispán lett; 1231-32. pedig az országbirói méltóságot viselte. Valószinü azonban, hogy sokkal korábban kezdett szerepelni; a nyitrai főispánok közt ugyanis már 1198. említtetik egy «Beneduc» nevü (Mon. Strig. I. 159. Cod. Dipl. II. 326.), akit azért tekinthetünk vele egy személynek, mert az apja Samodinus néven 1183. ugyancsak nyitrai főispán volt. Úgy látszik, ezen B. volt az, aki talán szintén viselte a Bánk nevet. 1220. ugyanis B., Samud fia volt az ujvári ispán, 1222. pedig Bánknak irják (Árp. Uj Okl. VI. 408); de ugyanezen évből egy másik okmány Bánkot országbirónak és bodrogi, majd fehérvármegyei főispánnak mondja s országbiró meg fehérvármegyei főispán volt az előző 1221. és a következő 1223. évben is. Ebből az tűnnék ki, hogy az országbiró meg az ujvári főispán nem egy személy s ilyenformán az a Bánk, aki 1199. ugyancsak Dienes után lett ujvári ispán (Hoz. 0kl. V. 4. Cod. Dipl. II. 326., 365.) s 1206. B. soproni ispánnal egyidőben szintén viselte e méltóságot (Mon. Strig. I. 189. Árp. Uj Okl. VI. 308.), nem Bánk bán volt, hanem talán Samud fia, kivel 1209. B. nevü ujvári ispán is azonosítható. Bánkujvári főispánságának a Váradi Regestrumban is több nyoma maradt; ebből azt látjuk, hogy az ujvári várnépségen kivül a debrői monostor jobbágyának és az egri jobbágyaknak, a pásztói apátnak és a tapolcai monostornak dolgaiban biráskodik (Vár. Reg. 40., 80., 88., 201., 202., 221-224, 230.), tehát ezen Ujvár alatt Heves-Ujvár, a mai Heves vmegye értendő. Mindezeket összekötve, Samud fia családi viszonyaira is következtethetünk. A meglehetős szokatlan Samud névalak a Tomaj nemzetségnél volt használatban, p. így neveztek Dienes nádor egyik fiát, ki a XIII. század derekán élt; ugyanezen nemzetségnek hagyományos nevei közé tartozik a Dienes név, p. az említett Dienes nádornak az apját is, egyik fiát is ekkép hivták. Ha már most számba vesszük, hogy az ujvári főispánságban Samud fiát 1199. is, 1220. is egy Dienes előzte meg s a Tomaj-nemzetség ősi birtoka, az abádi rév környéke, éppen a régi Heves-Ujvárban feküdt; továbbá, hogy ugyancsak e nemzetségnek a Dráván túl is voltak birtokai, ahol Samud fiát csakugyan Bánk vagy Banko néven emlegethették: föltehető, hogy ezen főur a Tomaj-nemzetségnek volt egyik tagja s talán unokatestvére az említett Dienes fia Dienes nádornak, az 1219-iki tárnokmesternek és ujvári ispánnak.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is