Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Benedetti... ----

Magyar Magyar Német Német
Benedetti... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Benedetti

1. (Benedictis) János Battista, olasz matematikus, szül. Velencében 1530. aug. 14., megh. Torinóban 1590 jan. 25. A savoyai herceg filozofusa és matematikusa volt. Legnevezetesebb műve Diversarum speculationum math. et physicarum liber c. alatt jelent meg Torinóban 1585., melyben ő már némely tekintetben Aristoteléstől független nézeteket ad elő. Műveiből tudjuk, hogy ismerte a centrifugális erőt és tudta azt is, hogy a centrifugális erő megszünése után a forgatott test az érintő irányában mozog tovább. B. a mekanikában Galilei úttőrői közé tartozott.

2. B. Vincze gróf, francia államférfiu, szül. Bastiában, Korzika szigetén, 1817 ápr. 29. 1846. francia konzul volt Kairóban, ahol egy fiatal görög nővel kelt egybe. 1848. előbb Palermóba, később pedig Maltába helyezték át. 1851. Lavalettet, mint követs. titkár, Konstantinápolyba kisérte, ott 1854. ügyvivő lett, 1855. visszahívták Párisba, ahol a külügyminisztériumban magasrangu állást kapott. Az 1856. kongresszus alatt titkári minőségben szerepelt. Mivel az olasz kérdésről Cavourral és az olasz egység előharcosaival már korábban értekezett, a császár 1861 aug. 10. nyomban az olasz királyság elismerése után, Torinóba nevezte ki francia követnek, hol alkalmilag a pápa és az olasz királyság közötti kibékülésnek útját kellett volna egyengetnie. E feladatot azonban B. nem tudta megoldani, amiért a császár őt 1862 augusztusban visszahívta és 1864 novemberben mint követet Berlinbe küldte, hol kezdetben Poroszországot, a kötendő szövetség fejében, holmi területi nagyobbítással biztatta. Az 1866-ki háború idején a nikolsburgi alkudozások alkalmával Mainz és a Pfalz átadását követelte Franciaország részére, de hasztalan. 1867. Poroszország beleegyezését igyekezett kivívni Luxemburg megszerzéséhez. Majd pedig Bismarckkal egy - írásba foglalt - tervezetet közölt, mely szerint Dél-Németország Poroszországhoz, Belgium pedig Franciaországhoz volna csatolandó. Habár e törekvések sikertelenek maradtak, mindazonáltal Napoleon B.-t érdemeinek elismeréseül 1869 máj.-ban grófi rangra emelte. Midőn 1870 junius havában Lipót hohenzollerni herceg spanyol trónjelöltsége nagyon felizgatta a kedélyeket, B. megbízása értelmében arra iparkodott rávenni a porosz királyt, hogy ez a herceget a jelöltség elfogadásától eltiltsa. B. julius 4. ez ügyben kérdést intézett Bismarck kancellárhoz, júl. 9. és 11. pedig Emsbe magát Vilmos királyt meginterpellálta ez ügyben. Noha mind Bismarcktól, mind pedig Vilmos királytól megnyugtató választ nyert, B. Napoleon megbízásából arra a kötelező igéretre akarta Vilmos királyt kényszeríteni, hogy ez a jövőben sem fogja Lipót herceg jelöltségét támogatni. Vilmos király nem volt hajlandó ilyféle kötelezettséget elvállalni, midőn pedig B. ez ügyben jul. 13. újból és kevésbbé ildomos módon kihallgatást kért, a király azt üzentette neki, hogy nincsen semmi mondanivalója. B. erről jelentést tett a császárnak, ki ennek az incidensnek révén, a hadüzenetre határozta el magát. B. jul. 14. visszautazott Párisba, Bismarck pedig, hogy a kitörő háborúban az angol közvéleményt a németeknek biztosítsa, a B.-től átadott, Belgium bekebelezésére vonatkozó okiratot átadta lord Loftus angol követnek és egyúttal a Times c. angol lapban is közzétette. B.: Ma Mission en Prusse c. műben felelt Bismarck vádjaira és igazolni iparkodott diplomáciai eljárását (Páris 1871). A császárság bukásával egyébiránt politikai pályája véget ért. Az államszolgálatból való elbocsáttatása (1871 aug. 16.) óta mint magánember él mag Ajaccióban, majd Olaszországban. Midőn 1893 jan. havában Bismarck ellenfelei azt fogták reá, hogy ez a jul. 13-ki Párisba küldött távirat szövegét, Vilmos király tudtán kívül, szándékosan oly sértően fogalmazta, hogy a háborút kikerülhetetlenné tegye, B. is még egyszer hozzászólt a hadüzenet kérdéséhez, de szava meghallgatatlanul hangzott el; ő maga is 1870 óta élő halott számban megyen.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is