Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
benyomás dent
benyomás impression
benyomás sensation
benyomás né... unimpressed...
benyomást k... to convey a...

Magyar Magyar Német Német
benyomás Eindruck (r...
benyomást k... beeindrucke...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Benyomás

1. Filozofiai műszó. Voltakép azt a nyomot jelenti, melyet valamely test a másikkal érintkezvén, reá hatván, rajta hagy. A filozofiában, jobban mondva a lélektanban azt a hatást jelezzük vele, melyet a külső tárgyak érzékszerveinkre tesznek. A közönséges nyelv azonban a szó használatában nem tekinti a meghatározás korlátait és sokkal tágabb értelemben él vele. Ez magában véve éppenséggel nem baj, de annál szükségesebb a jelentés különböző árnyalatainak megállapítása. A tárgyak benyomást idéznek elő érzékszerveinkben. E B. tehát tisztán fiziologiai folyamat, ama változás, mely az érzéki szervekben végződő idegszálakban végbemegy s tovább terjed az agyvelőig. Az agyvelőben azután a B. pszichikai ténnyé változik át, érzette. Az érzet tehát lélektani jelenség, a B. szülöttje, amint ez a külső dolognak ránk gyakorolt hatásáé- Mindazonáltal a közönséges nyelvben az érzetet is nevezzük B.-nak, amellyel csak abban egyezik meg, hogy midőn érzünk, látszólag nem cselekszünk, hanem elszenvedjük a testek hatását. Hasonlóképen és még tágabb értelemben minden lélektani jelenséget, mely a dolgoknak nemcsak érzékeinkre, hanem egyáltalán lelkünkre tett hatásából származik, B.-nak szokás nevezni. Igy beszélünk ama benyomásról, melyet valamely személy, valamely esemény idézett bennünk, elő, ami voltakép nem B., hanem többé-kevésbbé világos itélet e személyről vagy dologról. A szónak e sokféle használatára az az egy körülmény ad jogot, hogy e különböző lelki jelenségekben van egyező vonás: lelkünk látszólag szenvedő szerepet visz, közvetetlen hatását szenvedi a tárgyaknak.

2. B. (eszt.), az a széptani érzet, mely bennünk egy mű első szemlélésénél támad; többnyire mint első B. szerepel, de mely csak előzménye a végleges, a nyugodt és megfontolt széptani itéletnek. Fércművek néha sikerel számítanak az első kedvező B. előidézésére. Néha jelentéktelenebb művek az első B.-ra egész korszakosnak tetszhetnek, de a kérlelhetlen idő mégis átrostálja ezeket. De amint az itélet néha eltérhet az első B.-tól, ugy a legjobb mű sem észlelhető bizonyos hatás és benyomás nélkül, melyet az a nézőre gyakorol. Erre nézve a műitélőnek meg kell őriznie egy bizonyos fogékonyságot, mely által képessé válik az legnaivabb nézővel is versenyezni a B. iránti elfogulatlanságra nézve. Aki eltompul a rögtöni és őszinte B.-ok iránt és mindenütt csak rideg szabályaink alkalmazását keresi, az sokszor ferdén fog itélni. A B. fogalma az ujkori esztétikában és művészetben tágabb és egy egész irány jelszava lett, hogy a művész egyáltalában nem minták és szabályok, hanem B.-ai után alakítson. Ez új elv az impresszionizmus elve a festészetben és költészetben, melynek az a folyománya, hogy a személyek, tárgyak és események nem szintetice nőnek ki elemeikből, hanem analitice a szemlélő szempontjából nyerik viszfényöket a vásznon vagy az elbeszélésben. Miután az élet csupa impressziókban, B.-okban vonul el szemünk előtt, a művészetet sem annyira teremtő, mint visszasugárzó tehetségnek veszik és a nézőkben B.-nál többet kelteni nem is akarnak. Az impresszionizmus ennélfogva ellenlábasa a szabályos szerkezetü, szerves egészre törő művészetnek és így néha rendetlenségével, diszharmoniájával és jelentéktelenségével tünik ki.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is