Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Beszédben a... ----

Magyar Magyar Német Német
Beszédben a... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Beszédben akadályozottak

Beszédhibások, beszédfogyatékosok: egy adott nyelvi populáció azon tagjai (gyermekek, fiatalok, felnőttek), akiknek a beszéd- és nyelvi fejlődése különböző okok következményeként nem indul meg, lassan indul meg, kórosan késik, v. a már kialakult beszéd/nyelv szenved különféle szinteken sérülést. A beszédben akadályozottak kommunikációs zavara a nyelv verbális és grafikus formáit, valamint a személyiségfejlődést egyaránt érintheti. Ôk az ún. elsődlegesen kialakuló kommunikációs zavarban szenvedő személyek. Tüneteik elsősorban a hangadásban, a hangzó beszédben, a beszédfolyamatosság felbomlásában, a beszéd megértésében és kivitelezésében, valamint az írás, olvasás, számolás területén figyelhetőek meg. A látási, a hallási, a mozgási, az értelmi és a tanulásban akadályozottaknál mindezek másodlagos kommunikációs zavarok formájában jelennek meg. A beszédben akadályozottak oszt.-ozása a vez. beszédtünet és a kóreredet figyelembevételével történik. Ennek megfelelően beszélhetünk megkésett és akadályozott beszédfejlődésűek ről, akiknél különféle okok következtében a beszéd és a nyelv fejlődése elmarad az életkori átlagtól, illetve 3 éves korra sem indul meg. A megkésettek beszédkésésének hátterében idegrendszeri éretlenség, ill. a negatív környezeti hatás áll. Az átlagos fejlődésű gyermekekhez képest beszédelmaradásuk mennyiségi és nem minőségi. Az időben elkezdett logopédiai terápia lehetőséget ad a koroszt.-hoz való felzárkózásra. Az akadályozott beszédfejlődésű gyermekek beszéd- és nyelvfejlődési elmaradásának hátterében közp.-i idegrendszeri sérülések húzódnak meg, amelyek a nyelvfejlődésükben nemcsak mennyiségi, hanem minőségi eltéréseket is előidéznek. Ezek a beszédészlelés, a beszédértés, a beszédkivitelezés területét érintik és a nyelvi szintek zavart működésében jelennek meg. Prognózisuk az életkor, a súlyosság és a halmozottság függvénye. Az időben elkezdett, komplex logopédiai terápia az elmaradások csökkentését és a másodlagosan kialakuló pszichés tünetek kiküszöbölését teszi lehetővé. Súlyos esetekben a nyelvi maradványtüneteik egész életükön át fennállnak. A hadarók és a dadogók beszédritmus zavaraiban a beszéd folyamata, összhangja, szerkezete, ritmusa esik szét ( hadarás) . A hadaróknál fokozott beszédkésztetést találunk, amely ritmustalan, gyors beszédben ölt testet. Súlyosabb esetekben a beszédük teljesen érthetetlenné válhat a hangok, szótagok, szavak torzulásának, kihagyásának, összemosásának következtében. A dadogóknál a beszédritmus zavarának legfőbb tünete a beszéd közben fellépő görcsös megakadás, amely a kezdő szótag, hang ismétlésétől a hangképzési képtelenségig terjedhet ( dadogás). Az afáziások az agyféltekék bizonyos területeinek sérülése miatt elveszítik a már kialakult beszéd/nyelv megértését, ill. annak kivitelezési képességét ( afázia). A diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia (olvasási, írási és számolási zavar) miatt a gyermek intellektusa nincs összhangban olvasási, írási, számolási teljesítményeivel, ezért támadnak tanulási nehézségei. A hangképzési zavarokban szenvedők a diszfóniá sok, akiknél a helyes hangadás nehézsége v. képtelensége áll fenn. Hangképzésük túl feszített, préselt, rekedtes v. túl levegős, renyhe. Kezelésük foniáter szakorvos és a logopédus közös feladata. - Ir. Frint T.-Surján L.: Hangképzés és zavarai, beszédzavarok. Bp. 1982.; Vassné Kovács E. (szerk.): Logopédia. I. Bp. 1991.; Gordosné Szabó A.: Bevezetés a gyógypedagógiába. Bp. 1993.; Frint T.: Hangrehabilitáció, hangterápia. Bp. 1993.

Fehérné Kovács Zsuzsanna

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is