Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Betéti társ... ----

Magyar Magyar Német Német
Betéti társ... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Betéti társaság

Commandit-Gesellschaft, société en commandite. Oly kereskedelmi társasági. alak, melynél közös cég alatt folytatott kereskedelmi üzletnél a társak közül egy vagy több tag, (kültag) csak kikötött vagyonbetétével felelős, mig ellenben egy vagy több tagot (beltag) korlátlan és egyetemleges felelősség terhel. A B. tehát a beltagokra nézve közkereseti társaságot képez és így két társasági alakzat kombinációja. Jellemzője tehát 1. és ebben különbözik a közkereseti társaságtól hogy egyes tagok a társaság nyereségében csupán betétök erejéig részesülnek és ugyanilyen arányban felelősek a társaság kötelezettségeiért és veszteségeiért; 2. hogy a kültagok is a társasághoz tartoznak, úgy, hogy a társak közös cég alatt folytatják a kereskedelmi üzletet és kifelé is bir társasági vagyonnal és ebben különbözik a nevezetlen társaságtól, melyben egyes tagok résztvesznek ugyan, de kifelé mint tagok nem jelentkeznek és nem tartoznak a társasághoz. A beltagokat complementarnak vagy gerantnak nevezik, mert személyesen felelős, a kültagot pedig kommanditistának mert a beltagokra bízza vagyonbetétenek kezelését. A beltagról l. a Közkereseti társaságot. A kültag vagyonbetétet ad a társaságba, tehát puszta munkával való hozzájárulás kifelé nem tekintetik kültagságnak, mert nem lehet ezután a részesedés arányát megállapítani. A betétet a társaság fennállása alatt sem egészben, sem részben visszafizetni vagy elengedni nem szabad, kamatokat a társaság a kültagoknak csak annyiban fizethet, amennyiben ezáltal az eredeti betétel nem csökken, a veszteség által csökkent betételnek kiegészitéseig sem kamatot, sem nyereséget fel nem vehet. A kültag neve a társaság cégébe fel nem vehető, ha megtörtént, a kültag harmadik személyekkel szemben beltagnak tekintetik; a kültag halála v. ha rendelkezési képességét elveszti, e tények a társaság feloszlását nem vonják maguk után. B. alakításakor a tagok kötelesek cégöket bejegyeztetni, kitüntetvén úgy a bel- mint a kültagok nevét, polgári állását és lakását, ugyancsak bevezetendő új tag belépte vagy egy tag kilépése. A társaság képviseletére a beltagok vannak jogosítja, a kültag az üzletvezetésre sem jogosítva, sem kötelezve nincsen és a beltagoknak az üzletvezetésre vonatkozó cselekvényeit tiltakozásával nem gátolhatja, de a kültag követelheti, bogy vele az évi mérleg másolatban közöltessék, jogában állván egyúttal a mérleg helyességét a társasági könyvek és egyéb iratok alapján megvizsgálni, nincsen ugyan joga az üzlet helyiségeiben megjelenni, a társaság könyveit és iratait megtekinteni, mindamellett a kültag kérelmére a törvényszék a társasági könyvek és iratok felmutatását elrendelheti. A B.-i viszony jog hatálya harmadik személyek irányában azon időponttól kezdődik, midőn a B. felállításának a kereskedelmi cégjegyzékbe történt bevezetése közzétetetett, illetőleg a társaság üzletét megkezdetté.

Ami a törvényhozást illeti, a magyar kereskedelmi törvény 125-146. §§, a német kereskedelmi törvény 150-206. §§, az angol 1862 aug. 7-ki Companies Act 250-270. §§, a francia code de commerce 19. cikke és az 1867 julius 24-20-ki törvény sur les sociétés, az 1873-ki revideált belga kódex I. könyv IX. c. foglalkozik a betéti társasággal.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is