Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
betű character
betű szerin... to a word
betű szerin... verbatim
betű szerin... literal
betű szerin... verbal
betű szerin... verbatim
betű szerin... literalism
betű szerin... literalism
betű szerin... literalism
betűanyag metal
betűanyagmi... matrix, mat...
betűbeütő s... punch
betűfaj font
betűfej face
betűfém metal
betűfémsala... dross
betűkép face
betűkép typeface
betűkészlet... font
betűkészlet... fount

Magyar Magyar Német Német
betű Buchstabe (...
betű Ziffer (e)
betű szerin... buchstäblic...
betűrendes alphabetisc...
betűz & bet... buchstabier...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Betű

A betű a beszéd közben használt egyes hangok írott vagy nyomtatott jele. Fontos megkülönböztetni a betűt a hangtól: a betű az, amit leírunk, a hang pedig, amit kiejtünk. (Betűket nem szoktunk kiejteni.) Az az írás, melyben minden hangot külön jel jelöl, betű- vagy hangírás - megkülönböztetésül az olyan írástól, melyben több hangot (szót vagy szótagot) jelöl egy jel (például a japán vagy a kínai, l. szótagírás). A betűírásban a betű fogalmát kétféleképpen is érthetjük: ha több önálló elem jelöl egyetlen hangot, általában az egész grafémát, jelkapcsolatot együttesen nevezzük betűnek (a magyarban például a gy, sz, illetve a dzs egy-egy betű, bár többjegyűek), máskor (ritkábban) a különálló jegyeket is betűnek nevezik. Az előbbi értelemben tehát beszélhetünk egyjegyű (a, k, m stb.), kétjegyű (gy, ny, ty, zs stb.) vagy háromjegyű betűkről (mint a dzs a magyarban), az utóbbiakat más nyelvek kapcsán inkább betűkapcsolatnak nevezik (mint a német sch vagy az angol ough). A betűk összessége az ábécé, mely azonban bármilyen gazdag is legyen, soha nem fejezi ki az összes hangkülönbséget, csupán a jellegzetesebbeket különíti el (l. fonéma). Az ember szóban például számos magyar nyelvjárásban kétféle e hangot ejtenek, amit mai helyesírásunk már nem jelöl (l. zárt ë). Ugyanez fordítva is igaz: a roncsol és rontsa szavakat ugyanazzal a cs hanggal ejtjük; hasonlóképp, az estéje és estélye szavak is tökéletesen ugyanúgy hangoznak. Ezt a jelenséget nevezik az írás csapdájának: némelyek esetleg úgy hiszik, hogy csupán hanyagságból nem úgy ejtjük a szavakat, ahogy le vannak írva, például "él-jen", "mond-ja". Ez tévedés: az említett szavaknak tökéletesen helyes magyar kiejtése ez: [éjjen], [mongya]. A beszéd és az írás közül a beszéd az elsődleges és meghatározó, ennek soha nem kell az íráshoz igazodnia. Az írott alakhoz mereven igazodó kiejtés nyelvi hiba, betűejtésnek nevezik. Így van ez a legtöbb nyelvben, ahol a szóelemző írásmód érvényesül, így a magyarban is. Megkülönböztetünk kis- és nagybetűket (például a és A, f és F, ly és Ly). A magyar helyesírás szerint a nagybetűknek csak az első jegyét írjuk naggyal. Az ékezeteket (például ú, ü, ű) a nagybetűkre is kitesszük (Ú, Ü, Ű) - ez alól egyetlen kivétel a rövid i, amely nagybetűként ékezet nélkül áll: I. A betűk számos nyelvben nem egy az egyhez módon igazodnak a kiejtéshez, hanem más módon utalnak rá, vagy olykor némák (nem hangzanak). A német Handel, warten (ejtsd: [hándl], [vártn]) szavakban például néma az e, vagy csak mormoltan ([ö]-szerűen) hangzik. - Az angol tub és tube szavak kiejtett alakjában csak egy magánhangzó szerepel, az előbbi [táb], az utóbbi [tjúb]-ként hangzik: az e tehát itt az u betű kétféle kiejtését különíti el. - A francia grand és grande szavakban az e a szó végi d kiejtését engedélyezi: [gra], illetve [grad] az ejtésük.Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is