Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bezerédj... ----

Magyar Magyar Német Német
Bezerédj... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bezerédj

Ösrégi magyar család, mely a Veszprém és Zala vmegyében elterjedt Lőrente nemzetségből vette eredetét, a kihalt Essegváry és Lőrentey családokkal együtt. Az utóbbiak a XIII. század második harmadában élt János fia Saultól származnak: a nemzetiség többi tagjai közül Dedalus 1236. Gyula országbiró prisztaldusa volt; 1256. említtetik Onth; 1279. jönnek elő Leupard fiai Dániel és Merse, és Luka fia Herbord; 1302. találjuk Vécs fia Csobot. A B-ág legelébb 1345. említtetik, midőn B. Sebe hadnagy fiának Egyednek György, Miklós és Mihály nevü fiai Varsányi Ogmándor és fiait meghagyják azon bezerédi birtokrész használatában, melyet ezek B. Danka fiaitól Demeter- Dénes- és Lukától és B. Sebestyén fiától Pétertől vásároltak. 1343. B. Vörös László fiai Pál és Jakab osztozkodtak; ugyanezek 1359. is említtetnek B. Gyármán unokáival, t. i. László fiai Gál és Péterrel s János fia Péterrel, továbbá B. Domokos fiával, Miklóssal. s XV. század elején élt B. György, kinek fiai Zsigmond és János a hussziták elleni harcokban tanusított vitézségükért címert kapnak Zsigmond királytól. 1440. a Lőrinthei László magva szakadtával, mint legközelebbi vérrokonok, tiltakoztak Lőrinthe helységnek a korona részére leendő lefoglaltatása ellen; a községet vissza is kapják s 1456. uj adomány címén megerősíttetnek birtokában. B. Zsigmond kis unokája jeles katona volt János király részén, elesett 1527. Szegednél a kalandor Fekete Iván cár ellen, testvérei Mihály és György pedig a mohácsi ütközetben ontották vérüket. Mihály unokája László 1610. kapuvári várnagy, fia György pedig 1656. és 1659. soproni alispán és országgyülési követ volt. B. István zalai és somogyi másod alispán, s a pápai várban levő lovasság kapitánya 1662. B. Tamás elesett a törökök ellen Zimonynál 1691. Testvére, a hirhedt B. Imre, II. Rákóczy Ferenc lovas ezredese, kit később árulásáért 1708 dec. 18. Sáros-Patakon lefejeztek (l. o). B. Miklós veszprémi kanonok és címzetes püspök. B. Mihály elébb győri alispán és országgyül. követ, majd 1786. szeptemvir. Fia Ignác szintén orszgyül. követ s 1793-tól szeptemvir. Ennek fia ifjabb B. Ignác Győr vmegyének volt sok évig alispánja és követe. (Wertner M. Magy. Nemz. II. 163. - Nagy J. Magyarorsz. Csal. II. 92)

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is