Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
bíbornoki k... red hat

Magyar Magyar Német Német
Bíbornok... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bíbornok

Teljes cime: Eminentissimus princeps sanctae Ecclesiae Cardinalis. A B. tagja a római püspök - római egyházhoz tartozó - papságnak, egyuttal tagja a B.-ok testületének, mely mint a pápának tanácsadó és segítő testülete, a pápát az egész egyház kormányzatában támogatja. A pápát is a B.-ok választják és a kormányhatalmi hierarkiában közvetlenül a pápa után következnek. A B.-i méltóság nevét a cardo, a. m. sark, latin szótól veszi. V. Pius 1567 febr. 17. kelt konstitucióban a kardinális cim használatát kizárólag a római egyház kardinálisainak tartotta fenn. A B.-ok teljes száma 70, e szám azonban ritkán szokott teljesen betöltve lenni. E számot V. Sixtus állapította meg 1586. kiadott Postquam verus ille konstituciójával, amely szerint 6 püspök-, 50 áldozár- és 14 diakonus-B. van. A B.-ok mint a pápa rendes tanácsadói és segédei e feladatukat összességükben, mint a pápa tanácsa a konzisztóriumban, testületileg többen a kongregációkban és végül egyenkint valamely különösen átruházott hivatalban, p. mint datarius gyakorolják s teljesítik. Kötelességük főleg a kuria székhelyén állandóan tartózkodni. E kötelességük alól föl vannak mentve a Rómán kivül levő, nem szuburbikárius egyházmegye püspökei, kik egyházmegyéjükben tartoznak lakni. A B.-ok kötelesek tanácsadásaikban véleményüket hűn és igazán minden tartózkodás nélkül kifejezni, kötelesek bizonyos egyházi funkcióknál a pápának segédkezni. A pápai szék üresedése esetén a B.-ok testületét illeti az időközi igazgatás, őket illeti a pápaválasztás joga. Rangban közvetlenül a pápa és a világi uralkodó fejedelmek után következnek; egyes országokban az ottani állami szabályok irányadók. Magyarországban és Ausztriában a B.-ok az uralkodó házból született hercegekkel egynranguak. Cimök megszólításban: Eminentissime princeps, Eminentai Vesta (Tua). Oly egyénekkel nem érintkezhetnek s oly iratot el nem fogadhatnak, amelyek cimüket nem adják meg. Sok kiváltságuk közül kiemelhető, hogy csak ők lehetnek legati a latere: ülés és szavazati joguk van a közzsinaton; csak a pápa biráskodhatik felettük, amely jogot egyes államok törvényhozásai el nem ismer: sérthetetlenek s megsértésük a felségsértéséhez hasonló büntetésekkel jár, azonban szintén csak az egyház jogkörében; a püspököket megillető minden kiváltság őket is illeti; egyházaikban az azokhoz tartozó javadalmakat adományozhatják, ott a püspöki jelvényeket használhatják, s ha áldozárok, a tonzurát és négy alsó rendet feladhatják az ott alkalmazott papjelölteknek. Jövedelmeiket saját egyházaikból s egyéb javadalmaikból huzzák; ha ezek összege a 4000 római scudit - 10.000 frt - el nem éri, a hiányzó összeget a pápai pénztár pótolja. Egyes államok maguk fizetik B. protektoraiknak ezt az összeget; ezenkívül közös jövedelmükből - rotulus - is illeti őket rész, ez azonban ujabban alig haladja meg a 200 frtot.

A B.-i méltóság jelvényei a vörös kalap, galerus v. pileus cardinalitius, capellus rubrus; a vörös főveg, birretum pileolus, caputium és solideo; a biboröltöny, a zafir gyürü, anulus cardinalitius; az u. n. ombrellino, a fejök felett hordott mennyezet; használhatják egyházaikban a püspöki jelvényeket s egy mitrát, s cimereik felett a kalapot alkalmazzák. A B.-ot kizárólag a pápa nevezi ki, de Ausztria, Francia- és Spanyolország s Portugália uralkodóinak kivánatát ez irányban figyelembe szokta venni, habár nem köteles ezen u. n. korona-B.-ok kinevezésére. B.-ká csak kitünő tudós és érdemes egyént neveznek ki; lehetőleg minden nemzetnek képviselve kell lenni a kollégiumban. Kellék az áldozár-bibornoksághoz a betöltött 20, a diakon-bibornokságnál az elért 22-ik év, törvényes születés s legalább a négy alsó rend megléte. a kinevezés szabályszerüen decemberben történik a konzisztóriumban. A kinevezettet valamely idősebb B. bemutatja a pápának, ki őt magánkihallgatáson fogadja s neki a vörös birretumot átadja. Két más konzisztóriumban történik a vörös kalap átadása s a száj megnyitása és bezárása, aperitio et clausio oris; történhetik a kinevezés olyképen, hogy a pápa egyenlőre nem hirdeti ki a kinevezni szándékoltnak nevét, noha ez ekképen kinevezettnek rangsorozata e ki nem hirdetett kinevezés időpontjától számítódik. Ez az u. n. reservatio in pectore, in petto c. A B.-testület feje a dékán, aki mindig az ostai püspök. Jelenleg (1893.) 61 B. van (34 olasz és 27 külföldi), ezek közül a közvélemény szerint a következők tartoznak ugyn. «Papabili» közé: Parocchi, Monaco La Valetta, Di Pietro, Capecelatro, Vanutelli, Mertel, Bonaparte Luciano.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is