Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
billeg to sway
billeg to tilt
billeg to waggle
billeget to waggle
billegő fly
billegő loose
billegő ticker
billencs dump truck
billencs dumper truc...
billencs tipper
billenés cant
billenés kip
billenés tilt
billenés tipping
billenőcsil... rocker car
billenőcsil... side dump c...
billenőgéme... luffing cra...
billenőkapc... tumbler
billenőkapc... tumbler swi...
billenőkocs... dump truck

Magyar Magyar Német Német
billen & bi... kippen
billentyű Klappe (e)
billentyű Taste (e)
billentyű Taster (r)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bill

(ang.), iromány, okmány, fogalmazvány; angol parlamenti műnyelven: törvényjavaslat. A B. vagy magánérdekü (Privat B.), minő p. egyesek vagy társaságok, testületek részére vám, út stb. engedélyezése iránt a parlament elé terjesztett javaslat, vagy általános, közérdekü (Public B.). A magán B. az érdekeltek által a parlamenthez intézett kérelem alakjában szerkesztendő és egy parlamenti tag által nyujtandó be a háznak, mely azt vizsgálat és javaslattétel végett egy bizottsághoz utasítja. A privat B.-ek igen költségesek, ami annál inkább figyelembe veendő, mert számos közigazgatási, végrehajtó hatalmi aktust ilyen B. alakjában a parlament eszközölhet. - A public B. csak úgy terjeszthető elő, ha azt előzetes szóbeli kérdésre, illetőleg kérelemre a ház megengedi. Igenlő esetben a B. előterjesztetvén, következik az általános tárgyalás, vagyis azon kérdés vitatása, vajjon ily elveken alapuló törvényre vagy egyáltalán ily célu törvényalkotásra van-e szükség; az általánosságban (első olvasásban) elfogadott B.-t a ház bizottsággá alakulva veszi részletes tárgyalás alá. A bizottsággá alakulás úgy történik, hogy az elnök - Speaker - elhagyja székét s a ház egy bizottsági elnököt - Chairman - választ. A részletes vita befejezésével az elnök elfoglalja székét és a ház határoz a B. részletes, második olvasásban való elfogadása felett. Ha részleteiben is el van foglalva a javaslat, úgy a netán eszközlött módosítások szerint kiegészítve ujból leiratok (en grossed) és harmadszori felolvasás és határozás alá kerül. A harmadik felolvasás nyilvános plenáris ülésben történik és annak folyamában szintén lehet pótlásokat indítványozni, melyek iránt az ház határoz.

A harmadszori felolvasásban is elfogadott B.-t a parlament másik házával közlik, hol annak tárgyalása és elfogadása nagyjában ugyancsak a most leirt processzus szerint történik. Ha a B. iránt a két ház nem tud megegyezni, akkor az elbukik (dropped), ha pedig a megegyezés létrejött, szentesítés végett a király elő terjesztik. A szentesítési formula a privat B.-nél így hangzik: «Legyen amint kérte vagy kérték»; a public B.-nél: «A király is akarja ezt.» Az adókat, illetékeket, kölcsönöket megszavazó B.-eknél pedig így: «A király köszöni hű alattvalóinak; elfogadja jóindulatukat és hasonlóan akarja ezt.» A szentesítés megtagadása így fejeztetik ki: «A király meg fogja látni (vizsgálni, gondolni).» Egyébiránt a megtagadás jogát a hannoveri házból származott királyok még nem gyakorolták.

4. B. büntető ügyekben a nagy esküdtszék (grand jury) elé terjesztett vád (indictement). A vád bizonyítékokkal támogatandó. Ha a grand jury a vádat alaptalannak találja, a vádlevélre azt irja «not true bill» (nem igaz vád), vagy «not found» (nem találtatott) s ez a bűnvádi eljárásnak megszüntetését vonja maga után, ami azonban uj vádnak a következő grand jury elé terjesztését nem zárja ki. Ha ellenben a grand jury a vádat alaposnak találja, a vádlevél hátára ezt irja: «a true bill.» Ez felel meg a mi vád alá helyezésünknek.

5. B. of pains and penalties, angol speciális törvény, mely a rendes birói eljárás mellőzésével büntetést szab arra, ki treason-t vagy felony-t képező büntett gyanujába esett. Halálbüntetés a B.-ben meg nem állapítható. A B., mely halálbüntetést s vagyonelkobzást állapít meg a bűnös ellen, B. of attainder.

6. B. of rights, Angolország parlamentáris alkotmányának egyik alaptörvénye, melyet II. Jakab király elüzése után a parlament egy bizottsága dolgozott ki és a trónra hivott Orániai Vilmos szentesítette. Főleg a parlament adómegszavazás jogát, a miniszterek felelőségét, a biróságok függetlenségét biztosította, megszünteté a királynak hatalmát a törvények hatályának felfüggesztésére s a törvények alól való felmentés megadására.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is