Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Birói dorgá... ----

Magyar Magyar Német Német
Birói dorgá... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Birói dorgálás

Büntetési nem, melyet a btő-törv. életbe lépte előtt divó birói gyakorlat is ismert, a btő-törv. azonban mellőzött. Alkalmazásának, ahol el van fogadva, általános feltétele természetesen az, hogy csakis enyhébb esetekben lehet helye. Igy a német btő-törv. szerint a B. csak vétségeknél és kihágásoknál, az olasz btő-törv. szerint csak egy hónapi fogház vagy elzárás, v. 300 lirát meg nem haladó pénzbüntetés helyettesítéseképen alkalmazható. Egyéb feltételekre nézve a btő-törvények eltérő intézkedéseket tartalmaznak. A ném. btő-törv. a 18 éven aluli egyénekre szorítja, míg az olasz btő-törv. csak büntetlen előéletet követel, sőt csekélyebb kihágásért történt megbüntetés - ha az egy hónapi elzárást meg nem haladott - alkalmazását ki nem zárja. Különösen érdekes az olasz btő-törv.-nek az az intézkedése, mely szerint ha az elitélt a B. meghallgatására kitűzött határnapra meg nem jelen vagy a B.-t kellő tisztelettel nem fogadja, helyébe az ítéletben megállapított rendes büntetés lép. A B.-nak büntetőjogi jelentősége a rövid tartalmu szabadságvesztés-büntetéseknek általánosan felismert káros hatásában van, mely leginkább két irányban nyilvánul, u. m. a) a bármily csekély szabadságvesztés-büntetéstől elválaszthatatlan, s az elkövetett ballépéssel gyakran arányban nem álló társadalmi megbélyegzésben; b) a kellő számu intézetek hiánya miatt annak lehetetlenségében, hogy az ily büntetések az illetőnek feltétlenül teljes magára zárásával végrehajtassanak, s így a közös letartóztatás erkölcsi veszélyének eleje vétessék. E szempontok nálunk is a törvényhozásnak sürgős feladatává teszik, hogy a rövid tartalmu szabadságvesztésbüntetéseknek alkalmas pótszereiről gondoskodjék. Ilyen a B.-on kivül az ugynevezett feltétele elitélés. Magától érthető, hogy nem osztható ama tulzásba menő nézet, mely a rövid tartamu szabadságvesztés-büntetéseknek teljes eltörlését hirdeti, holott a józan feladat nem ebben, hanem abban rejlenék, hogy a rövid szabadságvesztésbüntetések számának jelentékenyebb apasztásával, a pótszerek mellett még mindig szükségszerüen fenmaradó büntetéseknek teljes magánelzárással való végrehajtása lehetővé tetessék.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is