Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Birói hatal... ----

Magyar Magyar Német Német
Birói hatal... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Birói hatalom

Az állam birói hatalma jogsértésekre, vitás jogesetekre irányul s a fennálló jogi rendet oltalmazza. A múltban történtekkel, cselekvésekkel, mulasztásokkal foglalkozik tehát, midőn fölöttük itélve konkrét esetre kijelenti a kötelező jogot. Elvben nem hivatása a jövőre kiható szabályokat állítani föl s ha ez tényleg mégis előfordul (p. nálunk a döntvényekben), az a mai alkotmányos államokban másként nem gondolható, mint hogy a törvényhozás részéről adott delegáció folytán történik. A magyar alkotmány szerint az igazságszolgáltatás kútforrása a király. De ezalatt mai nap már nem értendő az, mintha a király személyesen biráskodnék, vagy a biróságokat szervezhetné, megszüntethetné, hanem, hogy az igazságszolgáltatás első sorban is a királytól kinevezett biróságok által gyakoroltatik s hogy a király ezenkivül is jelentékeny joggokkal bir az igazságszolgáltatás körül, bár alkotmányunk a nép részvétét is biztosítja (p. az esküdtszékekben). A biróság az 1869. IV. t.-c. szerint a törvények, törvény alapján keletkezett és kihirdetett rendeletek és törvényerejü szokás szerint tartozik eljárni; a tárgyilagos igazság érdekében teljesen független úgy a hatósági szervezetben, mint a felség szubjektiv akaratával szemben s itt mutatkozik a kormányzati hatóságok és biróság jogállásában rejlő nagy különbség (l. Birói függetlenség). A bíráskodás nálunk a kormányzattól el van választva; hangsúlyozta ezt már az 1791. XII. t.-c., a közigazgatástól való elválasztását pedig az 1869. IV. t.-c. mondja ki: «Sem a közigazgatási, sem a birói hatóságok egymás hatáskörébe nem avatkozhatnak»; bár ujabban némely közigazgatási hatóság kisebb ügyekben (kihágások, iparos-, cselédügyek, kisebb értékü polgári peres ügyek) ismét bíráskodási joggal ruháztatott föl. Megjegyzendő azonban, hogy a közjogi (közigazgatási) biróságokat alkotmányunk még nem szervezte és igy vitás közjogi esetekben - eltekintve az egyenes adók és az illetékek ügyeiben hozott határozatok ellen beadott fölebbezéstől, melyekre nézve külön pénzügyi biróság ítél végérvényesen, valamint a választói jogosultság, a megtámadott képviselői mandátum eseteitől, - a döntés joga még mindig a kormányzati hatóságokat illeti.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is