Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Birói szeml... ----

Magyar Magyar Német Német
Birói szeml... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Birói szemle

(inspectio ocularis), az a bizonyítási eszköz, amelynél fogva a biróság valamely vitás és a per eldöntésére befolyással biró körülményről sajátérzékeivel szerez magának közvetetlen meggyőződést. Ha e meggyőződés képzéséhez különös szakismeret szükséges, a B. szakértők közbenjöttével teljesíttetik. A polgári perben a felek megegyezhetnek egy szakértőben is. Ha ilyen megegyezés létre nem jön mindegyik féi egy-egy szakértőt nevez; a harmadikat a biróság hívja meg. Az elfogulatlanság biztosításául a szakértőnek ugyanazokkal a tulajdonságokkal kell birnia mint a birósági tanúnak. A szakértőket a szemle teljesítése előtt megesketik. Maga a biróság által megállapított ténykörülmény természetesen az itélet hozatalánál a megállapításnak megfelelően vétetik tekintetbe. Ellenben azt, hogy a szakértői vélemény mennyiben legyen a per eldöntesénél irányadó, minden egyes esetben a biróság határozza meg.

B. bűnügyekben a bűnvádi ügyre fontos ténykörülményeknek a bíró közvetetlen észlelete alapján megállapítása az erre nézve előirt alaki szabályok megtartása mellett, a leghatályosabb bízonyítási eszközöknek egyikét képezi. Az anyagi igazság kiderítésére gyakran nélkülözhetetlen. Tárgyát leginkább a bűntett elkövetése helyének megszemlélése, a bűntett után maradt nyomoknak, a bűntett elkövetésére szolgált eszközöknek megtekintése képezi. Elrendelése a biró belátására van bízva; a dolog természetéhez képest azonban csak akkor rendelendő el, ha az általa bizonyítandó ténykörülmény fontos s észleletre alkalmas. Alaki kellékeit a bűnvádi eljárási törvények határozzák meg. Ilyenek különösen, hogy a B.-t rendszerint legalább irásba foglalt határozatban kell elrendelni. Két v. több tanu s lehetőleg az érdekelt felek, tehát ha a terhelt tudva van, ez is jelen legyen. Az újabb törvények a terheltnek azt is megengedik, hogy a szemléhez érdekeit védeni hivatott szakértőt hozzon magával, a szemléről jegyzőkönyv veendő fel, amelynél különösen ügyelni kell arra, hogy abból s az esetleg szükséges rajzokból, méretekből és vázlatokból a felvétel alkalmával volt állapot hiven felismerhető legyen. Ami annál fontosabb, minthogy a szemle rendszerint nem ismételhető. A szabad bizonyítás rendszere mellett a biró a szemléről felvett jegyzőkönyvnek, úgy mint minden más bizonyítási eszköznek bizonyító erejét, értékét szabadon mérlegeli; az ellenbizonyítás kizárva nincs.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is