Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bocatius... ----

Magyar Magyar Német Német
Bocatius... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bocatius

János, kassai főbiró és iskolaigazgató, szül. Luzácia Wetzschau nevü községben 1549., meg h. Magyar-Bródon, Morvaországban 1621 okt. 31. Eredeti neve Boch volt; Horváth Mihály tévesen tartotta Bogáthynak. Az 1580-as években jött Magyarországba s 1594. az eperjesi kollégium rektorává lett. 1598. Rudolf, magyar nemességre emelte és koszorus császári költő cimmel tisztelte meg. A következő évben Kassa város tanácsa meghivta az ottani iskolák vezetésére s a kassai iskola az ő vezetése alatt érte el virágzásának tetőpontját. 1603. városi főbirónak is megválasztják s ezentul «rector utriusque reipublicae»-nak irja magát. 1604. a szent Erzsébet-templom erőszakos elvétele ellen protestáló küldöttséget vezeti Prágába, de nem nyer audienciát. Természetes hogy a következő évben megnyittatja Bocskai István hadai előtt Kassa kapuit s mint szabadítót üdvözli. Ettől fogva Bocskait követi diadalmás utján, ki a korponai gyülés után B.-t Németországba küldi a protestáns fejedelmek szövetségének megnyerése végett. Mivel azonban császári utlevele nem volt, Henrik braunschweigi herceg elfogatta a kiadta a császáriaknak, kik élethossziglani börtönre itélték. Őt évig sinylett már a prágai tömlöcben, midőn a várban cselédnek állott hű felesége módját ejté annak, hogy maga vihetett ebédet a rabnak s ez alkalommal kenyérbe rejtve egy kötélhágcsót juttatott kezébe, melynek segélyével B. még azon éjjel megmenekült. Prágából Kassára ment, hol ismét megkinálták a főbirói tiszttel; ő azonban csak az iskola igazgatását vállalta el. Bethlen Gábor fejedelem mindjárt trónralépte után szemet vetett reá s a gyulafehérvári nagy könyvtár őrévé tette. Egyszersmind azonban diplomáciai fontos megbizatásokban is sűrűen alkalmazta. Utolsó utját is éppen a fejedelem érdekében tette, midőn utólérte a halál. Művei egytől-egyig latin nyelvüek, jó részt alkalmiak, de van közöttük egy-két történelmi, jogi és pedagógiai tartalmu is. Nevelési rendszerének jelszava: «non scholae, sed vitae discimus». (Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.) Ennélfogva a legfőbb súlyt azon dolgok tanítására fektette, melyek a polgároknak szükségesek, ha esetleg előljárókká lesznek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is