Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
boncolástan... ----

Magyar Magyar Német Német
boncolástan... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

boncolástani készítmények

Boncolástani készítmények v. preparátumok, az emberi v. állati test v. egyes részeinek kidolgozása és konzerválása által nyert tárgyak alaki viszonyaiknak feltüntetésére. Előállításukra metsző eszközök szolgálnak (boncoló műszerek, pl. rögzített nyelű kés v. ún. szike, egyenes és görbe ollók, kétkarú csiptetők, stb.), amelyekkel az eltakaró v. a látást zavaró részek eltávolíttatnak, pl. a bőr, zsírszövet, kötőszövet. Céljuk szerint a készítmények lehetnek a csonttan, szalagtan, zsigertan, ér- és idegtan, valamint az érzékszervek körébe tartozók. A csontoknak száraz állapotban való előállítására a lágy részek a vízben rothasztás által leáztatnak, oly eljárás, amelyet macerálásnak nevezünk; ennek gyorsítására külön maceráló és zsírtalanító kazánkészülékek vannak használatban (p. a Planer-féle), Azután a csontok megszáríttatnak, s egyenkint v. egész csontvázzá (skelet) összefűzve szolgálnak a csonttan tanítására v. tanulására. A szalag- és izomkészítmények híg borszeszben áznak, v. glicerin-alkohol keverékben állnak egy ideig, miután, ha megszáríttatnak, rugalmasságukat és színüket megtartják. Zsigerek nagyobbára szárítva v. borszeszben eltéve konzerválhatók. Vér- és nyirokerek előállítására, ezek a szívből v. valamelyik nagyobb érből valamely megmerevedő anyaggal melyhez festék kevertetett belövettetnek, pl. felmelegített viasz-kanadabalzsam keverékkel, paraffin-viaszkeverékkel, v. gyantás anyagokkal (ún. meleg injekciók) v. krétapor-szénkéneg-lenolaj keverékkel (Teichmannféle hideg injekciók), v. krétapor-liszt keverékkel (Erdős Anat. Anzeiger. Nr. 9. 1888). A vastagabb nyirokerek belövetésére higany is használható, a finomabbaké tűfecskendővel történik a nyirokmirigyekből híg berlini kéknek vízben való oldatával (Teichmann és Hyrtl-féle eljárás). Sok esetnek a szemlélhetővé tételére igen előnyös a Hyrtltől meghonosított korrózió-eljárás, amely abban áll, hogy a piros, kék v. sárga olajfestékkel kevert és erősen felmelegített gyantának az erekbe megtörtént belövetése után a készítmény valamely erős savba, pl. sósavba tétetik a lágyrészek lemarása céljából, mire természetesen csak a belövellt vérerek maradnak vissza; az így nyert készítmények törékenységük miatt fekete fatáblákra ragasztandók fel és üvegedénnyel fedendők be. Minthogy a borszeszben eltett zsiger-, izom-, és egyéb készítmények színüket vesztik és többé-kevésbé zsugorodnak, újabban különféle mérges vegyszerekkel való átitatásuk jött gyakorlatba (pl. arzén, maró higanyoldat, glicerin-borszesz keverék, melyhez kevés arzén stb. adatott). Ez az eljárás már egész művészetté tökéletesedett, amelynek fő művelői Brunetti Pádovában és Laczkovszky Genfben voltak. Brunetti egész testrészeket volt képes természethű állapotukban éveken át eltartani egy sajátos eljárással, amely a vérereknek először vízzel, azután különféle konzerváló folyadékokkal való (alkoholéter, tannin stb.) kifecskendésében áll. (V. ö. Verh. d. int. Congr. zu Berlin 1890 II.) Kikészített testrészeknek nedves állapotban való eltevésére jó szolgálatot tesz a Wickersheimer-féle folyadék amely a szerzőnél megrendelhető Berlinben (Thieraznei-Schule, Anatomisches Institut). Régebben viaszból készített preparátumok is szolgáltak az oktatás céljaira, ilyenekből egész múzeumok voltak összeállítva (Bécsben a volt katonaorvosi iskolában, az ún. Josefinumban), Budapesten is van a boncolóintézetben ilyen gyűjtemény maradék, amely eléggé tanúskodik arról, mily hiányos lehetett abban az időben az anatómiai oktatás. Pontosabbak az újabban Ziegler műintézetében Freiburgban nagy gonddal előállított fejlődéstani viaszkészítmények. Papírpépből vagy gipszből is állíttatnak elő B. az ilyenek némely tárgynak pl. a halló- v. látószervnek, agyvelő külső felszínének oktatására elég jó szolgálatot tesznek, bár többnyire nem egészen természethűek, s inkább csak a középiskolák igényeinek felelnek meg. Alsóbb rangú gerinctelen tengeri állatokból (pl. tengeri rózsák, medúzák stb.) igen nehéz jól konzervált boncolástani készítményeket csinálni; nagy tökélyre emelték ezeknek eltartását Dohrn nápolyi zoológiai intézetében, ahol magánosok v. iskolák gyűjteményei számára meg is rendelhetők.Maradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is