Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bornemissza... ----

Magyar Magyar Német Német
Bornemissza... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bornemissza

néven több nemesi család élt és létezik most is. Valószinüleg egy törzsből ágaztak el. Berzencei B. János Mátyás király alatt kincstartó, majd budai várkapitány és II. Lajos nevelője volt. B. Tamás gazdag budai kereskedő és tanácsos volt, ki 1541-ben Budát Ferdinánd kezére akarta játszani, ami kitudódván, száműzetett és Ferdinandtól kapott kegyelempénzen tengődött. Buda veszéséről cinien históriás éneket irt Buda 1541-iki bevételéről. B. (Abstemius) Pál, 1550-ben veszprémi, 1552-ben erdélyi majd, nyitrai püspök, 1568-tól királyi helytartó. B. János Báthory Istvánnal, mint tüzérkapitány, harcolt az oroszok ellen. Báthory Zsigmond alatt Erdélybe jött, ki 1594. Rudolf királyhoz küldte segítséggel; az ősz Forgách Simonnal Haspán budai basát Hatvan mellett megverte. Ugyanazon évben az erdélyi rendek Meszes alá küldték a törökök ellen, de mivel azok nem jöttek, B. több más főurral visszafordult amiért B. Zsigmond ezekkel együtt elfogatta és Gyaluba vitette, hol szept. 12-én megfojtatta. B. Gergely. I. Ferdinánd, Miksa és Rudolf királyok alatt előkelő egyházi méltóságokat viselt, 1561. jászói és szepesi prépost, majd csanádi és nagyváradi püspök és kir. tanácsos volt. Megh. 1584. B. Gergely. kinek apja szegény pécsi kovácsmester volt. Ez fiát a magasabb tanulmányokban is taníttatta, miért is a fiut Gergely diáknak hivták. Eger ostrománál 1552-ben tanusított vitézségeért egy évvel rá a vár kapitányává neveztetett ki, nemsokára azonban portyázás alkalmával elfogatott és Törökországba vitetett, hol Achmed pasa, aki ellen Egert Dobóval védelmezte, bosszuját kitöltendő, felakasztatta. B. Anna, (borosjenői) B. Pálnak, II. Rákóczi György udvari főkapitányának leánya, I. Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek neje, ki eszélyességével, higgadtságával és tapintatosságával nagy hatást gyakorolt az ingatag jellemü fejedelemre és e miatt többször ellenkezésbe jött ennek mindenható fondorkodó miniszterével. Megh. 1688. aug. 8. Naplót hagyott hátra,mely felöleli a korabeli társadalmi életnek majd minden ágát. B. Kata, a fejedelemné nővére, férjével Bánffy Dénessel együtt fogságba került, ennek kivégeztetése után visszavonult bonchidai birtokára. Meghalt 1685-ben. Levelet hagyott hátra, melyben férje kivégeztetését hosszabban leirja.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is