Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
borona comminutor
borona drag
borona harrow
boronál to harrow

Magyar Magyar Német Német
borona Egge (e)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Borona

földmivelési eszköz. mely nagy számu egyenlő méretü fogakból, az ezeket tartó keretből és a befogó készülékből áll. A B. munkaneme a fogaknak keresztmetszete (gömbölyü, kerülékded, késalaku, háromszögü vagy négyszögü; az él a munkairányba fektetve), hajlása (egyenes v. előre v. hátrafelé 60-80°), egymástól való munka távolsága (1.5-8 cm.) és sulya (egy fogra eső suly 02-6 kg.) szerint változik. A fogak egy v. több együtt dolgozó merev háromszögletes, négyszögletes, dülényded vagy zeg-zug keretbe v. csuklós izületekbe vannak beerősítve, de mindig úgy, hogy minden fog külön sorban dolgozzék, a sorok pedig egymástól egyenlő távolságra essenek. A B.-k majd a barázda hosszában, majd keresztben, majd pedig körben dolgoznak, lejtős talajnál kigyós vonalban -járnak, munka közben folytonosan ideoda mozogva, úgy hogy a fogak minden irányban fejthetnek ki munkát. A B. igen sokoldalu és részben igen fontos gazdasági munkálatokat végez a talaj előkészítésénél, a vetőmag és trágya alátakarásánál s a növények gondozásánál mint kapáló gép. Rögök aprítását akkor végzi a B. legjobban, ha lehetőleg gyorsan vontatják, mert ekkor lökésének hatása, (mely arányos a sebesség négyzetével) jóval nagyobb. A B. legmélyebben fog, ha a barázdákra merőleges irányban vontatják, azaz keresztben boronálva. Legtöbbször a boronálási irányok felváltják egymást.

A munka különféleségéhez képest egymástól igen eltérő szerkezetü B.-kat alkalmaznak a gyakorlatban. Egyszerü, merev szerkezetü a brabanti B., melynek keretté összefoglalt 4 erős gerendája mindegyikében 7 előre hajlitott acélfog ül, melyek a B. átlós befogása következtében egymást felváltva követő sorokban dolgoznak. A keretre szállító karok erősítvék, melyeken a B. fogaival felfelé fordítva, szánka módjára vontatható A Geddes-féle amerikai B. a középsőgerendával csuklószerüen összekötött, kétoldalt rézsutosan hátrafelé irányított rudakból áll; e B. t expanziós B.-nak is nevezik. Keverő B.-knak azokat nevezik, melyeknél alul a fogak széles talpas testet képeznek s így kiválóan keverésre és a tarackos föld tisztítására alkalmasak.

Ezeknek keretje háromszögletes vagy derékszögü, munkaszélességük 1-1.6 m., a fogak száma 9-15 és rendszerint a befogási helyen levő fog késalaku, miáltal a B. könnyebben hatol a talajba. Teljes kés-B.-kat (réthasítókat, szkarifikátorokat) is alkalmaznak, melyeknek feladata herét, gyepet átmetszeni v. még rétés gyepföldek tökéletes átforgatásával a talajt 8-10 cm. mélyre áthasítani és ezzel a követő hántást megkönnyíteni. Az amerikai kés-B.-k széles fogai hátrafelé hajlottak és azokat majd szántóvas alakura, majd elcsavarva készítik s igy főleg porhanyításra, egyengetésre, lazításra és a vetőmag alátakarására valók. Ilyen az. Akme-B. is, melynél két párhuzamos szögletvas gerendára elcsavart acélkéseket erősítenek, melyeknek hajlása a kocsiülésből szabályozható; zeg-zug v. trapéz B.-knak azokat nevezik, melyeknél több idomvasból való, zeg-zugban futó gerenda van egymással összekötve. Az ábránkban bemutatott B. Laake szabadalmát képezi s a hajított gerendák alakja következtében kiválóan alkalmas sűrü sorok huzására. Az egész munkaszélesség befoglalására két vagy több ily merev B.-t kapcsolnak egymás mellé és közös rudra akasztva vontatnak. A merev B.-k egy különös faja a Randall-féle tárcsás B., melynél a csucsa irányában vonóruddal biró háromszögletes keret két befogóján csapok körül forgó tárcsák alkalmazvák.

A csuklós B.-k közül nagy elterjedtségüek a csehv. Althans-félék, melyeknél az egyes háromszögü öntöttvas v. némelykor kovácsvas lemeztagok 3-3 rövid acélfogat tartanak és egymással láncszemekkel vannak összekötve s így könnyen simulnak a talaj egyenlőtlen felületéhez. Továbbá Howard csuklós B.-ja, melynél háromszögü acél dróttagok egyes öntöttvasfogakkal vannak ellátva s miután utóbbiak két különböző hosszu csuccsal birnak, a B. mindkét oldalon használható. Carthwright egyes négyszögletes láncszemekből, míg Ransomes kampós szögekből készít csuklós B.-t. A B.-k munkabirása a talaj minősége, a munkamélység, sorköz és a B. szerkezete szerint változó; könnyü B.-val lovak kétszeres áthuzásnál átlag 5-6 ha.-t, nehezekkel 3.5-4.5 ha.-t. képesek megmunkálni.

B.-kat a katonaságnál akadályokul alkalmaznak, amennyiben szegeikkel fölfelé helyezik a földre v. a gázlóba, cövekekkel, póznákkal megerősítik és láncokkal, kötelekkel v. távirósodronyokkal összekötik. A földre erősített B.-t gallyakkal, szalmával, szénával stb. takarják be.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is