Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
boros vinous
boros ecete... marinade
borospohár wine-glass
borospohárn... wine-glassf...
borospohárn... wine-glassf...
borospohárr... wine-glassf...
borostás stubbly
borostás unshaven
borostás ál... stubble
borostyán creeping iv...
borostyán ivy
borostyánág... bush
borostyánkő... amber
borostyánkő... succinic ac...
borostyánko... laureate
borostyánna... laureate
borostyánna... laureate
borostyánsz... lime

Magyar Magyar Német Német
borosta Stoppel (e)...
borostyán Efeu (r)
borostyánkő... Bernstein (...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Boros

1. Ádám (rákosi), Mária Terézia magyar testőrségének egyik tagja, megh. 1809., részt vett a németalföldi (1785) és a francia (1790) háborukban is többször kitünt, amiért a Mária Teréziarendet nyerte.

2. B. (zelenei) Béni, mérnök, orsz. képviselő, szül. Aradon 1838. A műegyetemet Bécsben és Prágában végezte. 1863-1870. részint társulatoknál, részint az államnál működött mint mérnök. 1870. a. m. keleti vasut marosvölgyi vonal részének főmérnökévé nevezték ki. 1874. meghivták a körösvölgyi, 1882-83. az arad-csanádi vasut építéséhez. 1885. a doboj-tuzlai vasutat épitette Boszniában. Érdemei elisméréseül kir. tanácsosi címet kapott. 1878. a borosjenői kerület képviselőnek választotta. Munkái: Az arad-körösvölgyi vasut tervezete, Arad 1875; Az arad-körösvölgyi vasut ismertetése, Budapest 1879; Vasutaink csoportosítása s a vasuti tarifák, Arad 1880.

3. B. Frigyes, mérnök, az előbbinek nagybátyja, szül. Aradon 1825., megh. Szegeden 1892 febr. 17. A bécsi műegyetem építészeti szakosztályát hallgatta. 1848. az országgyülés által megrendelt vasuti előmunkálatokhoz és 1849. a szolnok-debreceni vasut felépítéséhez Nádudvarra osztálymérnöknek rendelték ki. 1851-ben rábízták az ecsedi láp lecsapolására vonatkozó tervezet elkészítését. A munka foganatosítása azonban pénzhiány miatt abba maradt. 1857-ben a csongrádi tiszaszabalyozási osztály vezetésével bizták meg, itt már a szabályozó munkálatokat az egész osztály területén foganatba is vette. 1868. a budapest-csongrádi és a budapest-szegedi hajózó csatornák tervét dolgozta ki. 1874. országos középitési felügyelőnek tették meg. Ettől fogva hét éven át sikeresen működött a Tisza körüli ármenetesítésnél, ő építette a szegedi körtöltést is. Érdemei elismeréséül kir. tanácsossá, 1881. osztálytanácsossá nevezték ki és a tiszai osztály vezetését a miniszterium kebelében reá bízták; megviselt egészsége miatt 1882. saját kérelmére nyugalomba vonult.

4. B. (borosjenői) Gábor, filologus, szül. Nagy-Enyeden 1855 dec. 18. Középiskoláit szülőhelyén az ev. ref. főiskolában végezte. Tanult a kolozsvári s a berlini egyetemen (államköltségen) klassz. filologiát. 1878. nyert tanári és doktori oklevelet. 1879. a nagy-enyedi polgári iskolához, 1882. a nagyszebeni áll. főgimnáziumhoz nevezték ki, hol jelenleg is működik. Kisebb cikkeket irt az Egyet. Phil. Közlöny (Aristophanésről), Tanáregyesületi Közlöny, Egyetemes Közoktatásügyi Szemlébe, Vasárnapi Ujságba és különösen sokat az erdélyi lapokba. A magyarságnak N.-Szebenben leglelkesebb és legbuzgóbb bajnokai közé tartozik s ott 1883 óta 17 szabad előadást tartott. Munkái: De arte oratoria Isocratica. Bpest 1878; Szemelvények a görög lantos költészet remekeiből, bevezetéssel és jegyzetekkel. U. o. 1882; Horatius epistolái. 2. kiadás. Bpest 1892; A magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata. Bpest 1883 (7. kiadás, u. o. 1891); Aesop meséi, angolból ford. Bpest, 1883 (2. kiadás, u. o. 1890); Útmutató a pályaválasztás könnyítésére. Nagyszeben 1889; Euripides. Győr 1890; Lessing Laokoonja. Bpest 1890. Megalapította és szerkesztette a Közérdek c. vegyestartalmu hetilapot 1881-2 okt.-ig Nagy-Enyeden; 1888-tól egyik szerkesztője a Budapesten megjelenő Tanulók Olvasó-Tárának. Alapos ismerője Aristophanésnek (l. o.)

5. B. György, unit. teologiai tanár, szül. Tordátfalván, Udvarhely vmegyében 1855 ápr. 19. Tanult az unitáriusoknak székelykereszturi algimnáziumában és kolozsvári kollégiumukban. 1877. külföldre ment s a londoni Manchester New-College teologiai akadémiának két évig volt növendéke. 1879. a kolozsvári teol. akadémiánál rendes tanár lett s jelenleg is ott működik. Ő indítványozta 1884. a Dávid Ferenc-egylet szervezését, mely a következő évben megalakulván, B.-t titkárrá választotta. Az unit. egyházközönségnek közigazgatási jegyzője. Teologiai értekezéseket főleg a Keresztény Magvetőbe, ilyen és más tárgyu dolgozatokat a Magyar Polgárba, Ellenzékbe, Család és Iskolába, a Prot. Egyh. és Isk. Lapba, a Czelder Vasárnapjába, az angol Inquirerbe és az Unitarian Reviewbe irt. Munkái: Az iskola és a vallás. Kolozsvár 1881; A tizenkét apostol tanítása. (Görögből fordítva és bevezetéssel ellátva.) U. o. 1884; Az unitárius vallás fő elvei. U. o. 1883: A jó gyermek könyve. Kolozsvár 1890. Szerkeszti az Unitárius Közlönyt 1888-tól és a Fiatalság Barátját 1892-től. Sajtó alatt van egy amerikai vállalatban: History of the Hungarian Unitarian Church c. munkája.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is