Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
bőrsarok hard heel
bórsav boric acid

Magyar Magyar Német Német
Borsa... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Borsa

A leghatalmasabb Árpádkori magyar nemzetségek egyike s valószinüleg azonos az Anonymustól említett, de oklevelekben sehol elő nem forduló Brucsa (mint helynév: Boruksa) nemzetséggel, melyet a hagyomány az Árpádhoz csatlakozott Bojta vagy Vojta kun vezértől származtatott. Ősi javai Békésben és Biharban, a Sebes-Körös és Berettyó közt terültek el s ezen kivül voltak a nemzetségnek Erdélyben is birtokai; törzshelye Békés vmegye északi részében volt: B. s később pedig a biharvármegyei Adorján vár; A XIII. század dereka táján élt Barnabás, kinek két fia Tamás és János fiaikkal együtt 1279. Kun Lászlótól a hűtlen Kányi Tamás birtokait kapták adományba. János és fiai, Péter, János és Miklós csak ezen oklevélben fordulnak elő. Annál nagyobb hirt szereztek az 1294. még életben lévő Tamás fiai, ezek a hatalmas oligarkák, kik negyedfél évtizeden keresztül, Kun László, III. Endre s az interregnum korában s Róbert Károly uralkodásának első szakában a legelőkelőbb szerepet vitték Magyarország történelmében. Tamásnak hat fia volt: Roland, több izben erdélyi vajda 1282-96 között, lefejeztette mint lázadót III. Endre (l. Roland); István, 1284. főpincemester, 1285. szatmári főispán, megh. 1294 előtt; a szereplése kezdetén Jakabnak nevezett Kopasz, 1284. főlovászmester; 1304. bán, 1306. nádor, előbb Róbert Károly egyik legnagyobb hive majd 1316. Csák Mátéval és az Ákos nembeli István nádor fiaival stb. ellene szövetkezett, hogy a halicsi fejedelmet ültesse helyette a trónra, Károly azonban az Adorján várába szorult Kopaszt fogságba ejtvén, lefejeztette s minden vagyonától megfosztotta (l. Kopasznádor); a Vooknak is nevezett László, ki 1307. még életben volt, de azontul nem fordul elő; Beke bihari főispán (l. Barsa) és az 1304. elesett János.A B. nemzetség egy másik ágából való volt a IV. Béla alatti országbiró Pál, kinek hűtlen fiai Miklós, István és Geregen birták elébb Adorján várat, de elkoboztatván tőlük, ugy kapták a Tamásfiak, akik azonban Kopasz Nádor lázadása után szintén elvesztették. Egy harmadik ág Erdélyben vert gyökeret. Ebből való az lklódy család őse László fia Szentmártoni László, 1292. erdélyi vajda; 1306. a dobokavármegyei Poklostelek birtoka miatt Mikud bán fiaival pörösködik, a pör az akkori hasonnevü vajda a hires és sok időn keresztül az Aporok családjából származtatott László előtt folyt, akivel tehát a B. nembeli László vajda nem zavarandó össze. Szintén ezen ághoz tartozik Szentpáli Rudolf fia Gyula, a novaji és kolozs-szentpáli Szentpály család őse, s Péter fiai Tamás és Miklós, kik az ugyancsak nemzetségükbeli György vajda fiától Gyurk ispántól megvett Susság birtok felét Gyurk fia István beleegyezésével 1295. Péter erdélyi püspöknek eladják. - A B. negyedik ága megmaradt ősi székhelyén, Békésben; ebből való Apaj vagy Opoy ispán, kinek fiai Miklós Ugod, János és Borsa 1323 körül említtetnek; Miklós fia János és Borsa fia István fölveszik a Nadányi nevet s ivadékai a ma is virágzó Nadányi-családot alkotják. Wertner M., A magyar nemzetségek. 123. Századok. 1888. Turul. 1892. 24-25, 140, 178. Békés vmegye tört. társ. évk. XI. 80-85.)

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is