Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Börtönépíté... ----

Magyar Magyar Német Német
Börtönépíté... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Börtönépítészet

A középkorban a rabokat pincékben, tornyokban, földalatt levő helyiségekben, elhagyott kolostorokban, várakban, raktárakban, gályákon, kiselejtezett hadi hajókon helyezték el. Láncraverték őket, hogy szökésüket megakadályozzák. A büntetőjognak s a büntetési rendszernek a XVIII. sz.-ban megkezdődött reformja a B. ügyére is kiterjedt, amely a szabadságvesztésbüntetés végrehajtása közül fennálló három rendszernek (a nappali közös elzárás éjjeli elkülönítéssel; magánelzárás; progressziv rendszer) megfelelően három irányban fejlődik ki. Az első rendszer szerint épült Rómában, a Szt. Mihályhoz cimzett kolostorban IX. Kelemen pápa által épített javító intézet, amelynek homlokzatán a büntetés korszerü felfogását tanusító felirat olvasható: «Parum est coercere improbos poena, nisi probos efficias disciplina» (Semmit sem ér büntetéssel sujtani a bűntetteseket, ha fegyelem által nem javítjuk őket), tov. a genti javító-intézet, és Nápolyban a Szt. István szigetén épült szinkörszerü bagno, mindkettő a XVIII. sz.-ból.

A bűntettesek különböző osztályainak kellő elkülöníthetése érdekében Angliában kétféle módszert alkalmaztak. Az egyik szerint a börtönhivatalnokoknak lakásokul szolgáló épület egy körnek vagy félkörnek teszi a középpontját, amelynek szélein az egyes börtönépületek emeltetnek; a közbeneső nagy udvar a börtönépületektől a központi épületig sugárszerüen futó falak által annyi kisebb elzárt udvarra oszlik, ahány osztálynak egy-egy elzárt körszelvénye s a kör szélén emelt épülete van. A másik módszer a szükséges számu börtönépületeket sugárformában a központi épület körül helyezte el akként, hogy az épületek maguk képezték az udvaroknak határait. Az egyes oszt. teljes elkülönítésének kivánalma annyira megdrágította ezeket az építkezéseket, hogy p. a London mellett épült Milbank Prison 5 1/2 millió forintba; a York Prison pedig 36 főnyi létszám mellett 86400 forintba, vagyis fejenkint 2400 frtba került! Anglián kivül azért ez az építkezési módszer alig talált utánzásra, és épp oly kevéssé mint az olcsóbb, de célszerütlennek bizonyult amerikai, u. n. skatulyarendszer, amelynél csak a hálótermeket helyezik el szilárd épületben, és pedig akként, hogy egy nagy szekrényszerü épületben egy másik minden oldalról szabadon álló épületet emelnek, amely többemeletben a hátfalaikkal egymásra támaszkodó hálózárkákat tartalmazza. Egyéb célokra (munkatermek, háztartási helyiségek, kápolna) fallal kerített udvarban emelt könnyü épületek szolgálnak.

A zárka-rendszer szerint épített börtönöknek hazája a rendszernek is hazája: Filadelfia. Mintaépületek a pittsburgi -western penitentiary - s a filadelfiai - eastern penitentiary -, mely fejlődésére kiváló hatást gyakorolt. Angliában az 1842. London mellett épült pentonvillei; melynek az amerikai börtönök fölött az az elsőbbsége van, hogy a foglyoknak a szabadban való mozgását, s az istentiszteleten való részvételt az egymással való közlekedés veszélye nélkül megengedi, s melynek mintájára magában Angliában a megnyitását követő 6 év alatt 45 fegyintézet 11000 zárkával épült. Az építési költség 520 főnyi létszám mellett 1080040 frtra, vagyis fejenkint 2077 frtra rúgott. Az építkezésnél követett főelvek hogy a területnek emelkedett helyen kell feküdnie hogy a szomszéd területekről beléje tekinteni ne lehessen: a körfal oly magas legyen, hogy a szökés ellen biztosítson, amire 18-20 lábnyi magasság elegendő; a fogházi helyiségeknek az igazgatási, háztartási épületektől teljesen különválasztva kell lenniök; a zárkáknak egymás fölött, egy közp. csarnok körül akként csoportosított szárnyakban kell elhelyezve lenniök, hogy egy pontból valamennyien kényelmesen áttekinthetők legyenek (a Panoptikon); az egyes zárkáknak nagysága 21-35 m2, az egyes osztályok kellően elkülönítendők; a körfalnak csak egy bejárata legyen; a hivatalnokok lakásai a körfalon kivül, de annak közvetlen közelében emelendők, a Pentonville a magánelzárás rendszerének hódoló börtönöknek általánosan elfogadott mintaképe. Mintájára készült a berlini Moabit is.

A progressziv rendszer szerint épült börtönöknél, Anglia és Irországban a magán és a közös elzárásnak végrehajtására külön intézetek állítandók fel, míg a kontinensen a büntetés mindkét szakának egy s ugyanazon intézetben való végrehajtása irányadó. Régibb mintaépületek a ratibori, a rendsburgi és az 1390 főre számított, Berlin mellett levő Plötzensee, amelynél a kórházaknál s tébolydáknál jónak bizonyult pavillonrendszer érvényesült: Építési költségei 6287000, vagyis fejenkint 4523 márkára rugnak. Az e rendszer szerint épült börtönöknél elfogadott minta nincs.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is