Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bossányi... ----

Magyar Magyar Német Német
Bossányi... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bossányi

család (nagybossányi és nagyugróci). Régi magyar család, mely a gr. Ujfalussy, b. Majthényi, b. Rudnyánszky, Bacskády, Besznák Csermendy, Divéky, Jókuthy, Motesiczky, Rudnay és nyitrazsámbokréti Zsámbokréthy családokkal együtt a Nyitra vmegyében megtelepedett ősi Divék nemzetségből vette eredetét. A család egyik kihalt ága 1694. báróságot, 1775. grófságot nyert. Őse Folkomár ispán a XIII. sz. közepén élt, ki IV. Bélától Bosán földet kapta cserébe bizonyos turócmegyei birtokért. Fiai Gyüvéki (Divéki) Baán és Kozma 1275. osztoztak meg nyitra- és trencsénmegyei ősi birtokaikban, összesen 9 községben. 1277. Kun László Dyueki -Baán fia Barleus mestert és testvéreit Budmert (1277-98), Iroszlót (1277-1316), az 1299-iki pozsonyi alispánt és Gergelyt, valamint nagybátyja, Kozma fiait (Kozma, Leusták, Lukács és Iván) megerősíti Bosán birtokában, 1287. pedig a nyitravmegyei Preznichét adományozza neki. 1294. az említett Barleus 12 márka vérdijt fizet az általa megölt Aladár fia István barsi várjobbágy testvérének Miklósnak. 1299. III. Endre Barleusnak és testvérének Iroszlónak a hűtlen Divéki István birtokainak harmadrészét adományozza: 1300. Barleus és Iroszló trencséni Csák Máté szolgdlatában voltak s mint ilyenek, III. Endrétől a barsmegyei Vezekényt kapták. Baán négy fia közül Barleus (fiai Miklós és János), Iroszló (fiai Domokos, Péter és Demeter) és Budmer ispán (fia András) terjesztették tovább a családot: A későbbi ivadékok közül B. János 1618. nyitrai követ, B. Mihály 1635. barsi alispán volt, majd bárói címet nyert, fia B. László jelentékeny szerepet vitt I. Lipót korában. 1622. B. Boldizsár a soproni országgyülésen követ volt. B. Gábor 1681, 1715. és 1720. nyitrai követ, elébb Bercsényi Miklós titkára majd a n.-szombati ker. tábla elnöke. B. Ádám 1681. nyitrai alispán. B. József 1741. nyitrai követ; u. a. volt 1751. B. Imre, majd 1760. alispán, később alországbiró, kir. alhelytartó s 1775. gróf, vele azonban kihalt a grófi ág. A bárói ág utolsó ivadéka B. Miklós 1760. szeptemvir volt. B. Simon a negyvenes években nyitrai alispán, majd pedig az abszolutizmus alatt hontvmegyei főnök. A család egyik ága Bihar vmegyébe szakadt, melyből B. Ferenc 1764. bihari követ volt. (Wertner M., A magy. nemz. l.)

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is