Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bráhmánizmu... ----

Magyar Magyar Német Német
Bráhmánizmu... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bráhmánizmus

európai elnevezése a legelterjedtebb indiai vallásnak, melynek mintegy 150 millió hivő hódol. Közönségesen a védakorbeli vallásos nézetek átalakulása folytán keletkezet hitet értik rajta az európai szanszkritisták. Az ind kronologia adatainak ingadozó voltánál fogva nem határozhatjuk meg pontosabban a B. keletkezésének idejét. Legvalószinübb, hogy 800 v. 600 évvel Kr. e. vette kezdetét ez az önkinzásra és aszkétizmusra hajló vallási irányzat, mely gyökeresen megváltoztatta a Védák korának derült életnézeteit. Rendszerességének nyoma sincs még a Védák szent énekeiben s csak a későbbi bráhmánok gondolták ki a világrendet és az egyes isteneknek és istennőknek egymáshoz való viszonyát. Ekkor támadt egy részt a Bráhmán (l. o.), másrészt az Atma (l. o.) világszellem fogalma. Bráhmánt azonosították a világszellemmel s így meg volt téve a végok egyítésére vezető lépés, mely tovább fejlesztve az egy isten hivéshez vihette volna a gondolkodó elmét. De ez a tan csak a bölcsészek szük körére szorítkozott és sohasem vált népszerüvé. A nép megmaradt a babonás sokistenhivés és a bálványimádás mellett. Bráhmán tiszteletéből fejlődött ki a rossz fogalma. A világot úgy képzelték, hogy az Bráhmának nem teremtése, hanem kifolyása és minél inkább távozik el eredeti forrásától, annál többet vesz fel magába a tisztátlanságból és a bűnből. A mindenség megváltozott, Bráhmán ezokból van tele mindenféle nemjóval betegség halál, nyomoruság és gonoszsággal. Ebből a felfogásból természetszerü eszmelánczolat utján következtették, hogy mivel a világ Bráhmából ered, tehát ő hozzá, azaz ő belé kell annak visszatérnie is. Ez a lélekvándorlás kiinduló pontja. A léleknek vissza kell térnie honába s egyesülnie a világszellemmel. Bráhmánnal; de azon bemocskoltan nem méltó arra, hogy a legszentebbe beleolvadjon. Tisztító utat kell tehát előbb tennie, hogy bűntől, mocsoktól menten eggyé lehessen Bráhmánnal. Ez a tisztító processzus a lélekvándorlás. Eleinte azt hitték hogy mindenkinek a lélekvándorlás minden fázisát kell keresztülélnie. Később ezt az illetőnek földi életében elkövetett jó, illetőleg rossz cselekedeteitől tették függővé. A nagy bűnösöket a lélekvándorlást megelőzőleg az alvilágban kinozzák és csak azután kezdhetik meg vándorlásukat. A B. korában fejlődött ki az ind társadalomnak oly sajátságos jelleget kölcsönző kasztrendszer. Minden kasztnak elő van irva magán és nyilvános életébe vágó összes ténykedése és ez oly apróságokra kiterjedő egy előirás, hogy alig van, aki kasztja minden kötelmének eleget tudna tenni. A vezeklés és önsanyargatás által való megtisztulás is erre a felfogásra vezethető vissza. Ellenhatásául a B. eszméinek lépett fel a Szankhja bölcsészeti iránya és Buddha vallása. Ez utóbbi nem tudott gyökeret verni Indiában, de azért elég nyomot hagyott maga után a B. dogmáiban. Visnu és más istenek földre való leszállása (ez az avatára betü szerint való értelme) és a Trimurti, az indek szentháromsága, mind buddhista eszméknek köszönik létrejövetelüket. Jelenleg számtalan felekezetre szakadva él a B. Indiában. Egyes reformátorok észszerübbé szeretnék ugyan tenni s közelebb hozni a kereszténységhez, megtisztítani képtelen meséitől, de ez csak elszigetelt, pártolásra nem találó törekvés. V. ö.: Barth, Les religions de l"Inde (Páris 1879); Schröder Indiens Litteratur und Cultur (Lipcse 1887).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is