Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Brassó... ----

Magyar Magyar Német Német
Brassó... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Brassó

R. t. város sz. k. város cimmel, Brassó vmegyében, a megye székhelye, a Barcaság déli szélén s az arra nyiló völgyekben gyönyörüen fekszik. B. fekvésére nézve hazánk legszebb városa; csak csekély része (Ó-Brassó, Bolonya) terül el a lapályon, legnagyobb része a völgyekbe szorul. Középpontját a Belváros teszi, aránylag csekély területet elfoglaló szabályosabb városrész, mely a Cenk (960 m.) gyönyörü erdőségeinek alján s a Fehér Bástyahegy és Malomhegy alatt terül el; ettől nyugat felé több keskeny völgy nyilik, melyekben a Bolgárszeg nevü városrész messze a hegység belseje felé huzódik. A regényes Cenk az egész városon uralkodik s ennek legkeskenyebb utcájából is megpillantható. A Belvárostól É. felé a Bácsél (718 m.) emelkedik két régi toronnyal (fehér és fekete bástya), attól K. felé a Felleg vár (644 m.) különálló dombja van s a kettő közt mintegy 1/2. órányira huzódnak Ó-Brassó hosszu utcái egészen a barcai lapály szélén álló szt.-Bertalan templomig; a Fellegváron tul a m. kir. államvasutak állomása felé a Csigahegység (713 m.) Bolonya külvárosa terül el. A Belváros meglehetősen szabályosan épített, rendkivül tisztán tartott s barátságos külsejü utcáival kellemes hatást tesz az idegenre; hajdan a mai Ó-Brassó helyén feküdt, de a középkor háborui alatt mind beljebb huzódott a hegyek védte völgybe mig a legbelsőbb völgyben (a mai Bolgárszegben) eloláhosodott bolgárok, Bolonyában székelyek telepedtek le. A Belvárost még ma is nagyrészt árkok és kőfalak (1421-ből) veszik körül, de ezek lassanként áldozatul esnek a haladó kor kivánalmainak s 32 tornya és 7 bástyája közül több már eltünt. Régi kapui közül már csak az öttornyu Katalin-kapu áll. A Belváros közepe táját a nagy piac foglalja el, melynek egyes sorai Lensor, Búzasor, Virágsor és Kádársor nevet viselnek; az élénk piac közepén a különálló, 1420-ban épült, 1770-ben átalakított régies városháza áll, becses levéltárral s érdekes régiségekkel; vele szemben a városi áruház (1545) áll, mely ma árucsarnok; földszintjében borpincegyanánt szolgál. A piacról a Honterus-udvarra jutunk, melyen a hires régi evang. templom áll; az 1385 -1425. épült templom az 1689. tűzvész óta viseli a Fekete templom nevet; a gót izlésben épült templomnak külseje építészeti és belseje művészeti szempontból rendkivül nevezetes s a monárkia második legnagyobb orgonáját rejti magában. Vele szemben az evang. Honterus-gimnázium áll (gazdag muzeummal), tov. az ev. paplak s az uj iskolaépület, melyben reál-, kereskedelmi, elemi és ipariskola van elhelyezve. A Belvárosban említendő még a jelentéktelen szinház, a róm. kat. plébánia, a ferenciek temploma, a brassói ált. nyugdij-intézet épülete, melyben a postahivatal, kaszinó és megyei hivatalok vannak elhelyezve, közelében az állami felső reáliskola palotája; a Fekete-utcában Honterus János szülőháza. A Belvárost gyönyörü sétányok veszik körül, legszebb a Cenk alatt elhúzódó páratlan sétány, mely a Lövészházig vezet. A Belvárostól Ny. felé a Bolgárszeg érdekes keskeny utcái 4 km.-nyire huzódnak be a hegyek közé; a Bolgárszeg elején az oláh gimnázium, az ev. leányiskola, a tornaiskola, odább a görög-keletiek cifra temploma van; e külvárost 1392 táján a bevándorolt bolgárok alapították, most a Köszürös-patak és Kukova-patak völgyét és a hegyek meredek lejtőit is elfoglalja. A város ellenkező oldalán emelkedő Várhegy (676 m.) tetején az 1554. épült fellegvár áll, melyet Bethlen Gábor 1630. megnagyobbíttatott s 1849. 200 honvéd 2 napig védett 28000 orosz ellen. Ettől Ny -ra Ó-Brassó hosszu utcái huzódnak el a szt. Bertalan (Árvaleány. templomig, mely a város legrégibb temploma (a XIII. sz. végéről); mellette a Fortyogóhegy (Gespreng) emelkedik, melynek alján időszaki forrás fakad. K. felé Bolonya külváros terül el, melyet tulnyomóan magyarok laknak, odább a Cenk és Csigahegy között Mártonfalva s a Gácsdomb aljában a Gács-major terül el, közben a Cigányváros.

Története.

A Barca lapályán keletkezett B. csak a XIII. században lép történelmi előtérbe; II. Endre 1211. az ország határainak védelmére a német lovagrendet hivta be s neki adományozta B. környékét; a lovagrenddel együtt számos német telepítvényes is bejött. A lovagrend azonban oly függetlenségre törekedett s láthatólag önálló országot akart itt alapítani, hogy II. Endre 1224-ben ismét kiüzte országából, a vele jött telepítvényesek azonban megmaradtak s Endre atyailag gondoskodott róluk; megerősítette jogszokásaikat s mint szabad polgároknak földbirtokot ajándékozott nekik s az erdélyi vajda megkerülésével egyenesen királyi biráskodás alá helyezte őket. B. lakói szabadalmaikat kellőleg kihasználták; csakhamar főhelye lett a Barcaságnak s virágzásnak indult. A tatárjárás idején a lakosok a Barca lapályáról a Cenken épített Brassovia vár falai alá, a völgybe huzódtak, de utóbb jogaikból sokat veszítettek. Nagy Lajos B.-nak is visszaadta jogait s a későbbi céh- és ipari élet alapját vetette meg; élénk kereskedés fejlődött ki Németországgal s a Kelettel s a vagyonosodott polgárok városuk megerősítéséhez fogtak. B. oly gazdag város hírében állott, hogy az erdélyi vajdák tőle a törcsvári uradalom terhére 50000 frtig terjedő kölcsönt vettek fel, végül pedig az egész uradalom a város tulajdonába jutott. A reformáció Honterus János működése folytán gyorsan terjedt B.-ban, ő alapította itt az első nyomdát és a ma is fennálló Honterus-gimnáziumot. Erdély különválása után B.-ot sok viszontagság érte; a háborus idők megrontották a közbiztonságot és aláásták a kereskedelmet. Hogy érdekeit megóvja, B. majd a császárral, majd a szultánnal szövetkezett; 1611. és 1612. Báthory Gábor ostromolta és Földvárnál legyőzte a város harcosait. Miután Erdély a Habsburgok kezébe jutott, Caraffa tábornok B. várát hatalmába akarta keríteni, és a brassóiak ellenállása következtében az egész várost felgyujtatta (1689); utóbb a város a kurucoktól szenvedett sokat. 1718-19 és 1755-56. a pestis dühöngött benne. A 1848-iki szabadságharc alatt Bem elfoglalta a várost de seregének szigoru fegyelmezettsége megóvta a szász lakosságot magyarellenes magatartásának megtorlásától. A reakció korszakában B. és a Barcaság régi jogait elveszítette, de 1861. ujra visszanyerte azokat. Az alkotmány helyreállitásával B. is ujból fellendült s ma az ország legiparosabb és legvagyonosabb városai közé tartozik.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is