Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Breve... ----

Magyar Magyar Német Német
Breve... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Breve

brevia, breves litterae (lat.), a kevésbbé fontos ügyekben kiadott pápai intézkedéseknek szintén kisebb ünnepélyességü formája. Fehér, hosszukás, finom pergamenten - esetleg papiron is - állítják ki, egyszerü szövegezéssel; a záradékok gyakran csak jelezve vannak; nyelvök rendszerint a latin, ritkán olasz; modern kurziv betükkel irják. A B. a pápa teljes nevének és annak kivételével kezdődik, hogy hányadik; a cimzetthez intézett rövid megszólítás és áldás után következik a szöveg. A kelet a mai időszámítás szerint van kitéve a pápa uralkodásának évével együtt s pecsétként vörös v. zöld viaszba, v. vörös száraz pecsétként a pápai halászgyűrű (annulus piscatoris) van rányomva. A B.-t nem a pápa, hanem a secretarius brevium, cardinalis nepos, bibornok-titkár, v. helyettese irja alá. Levélszerüen összehajtva, gyakran lezárva küldik; hátlapjukon a cimet viselik. Hogy mely esetekben használandó a B. alakja, azt XIV. Benedek Gravissimum Ecclesiae constitutiójában állapította meg. Példaként szolgálhat a. következő: Külső cim. Venerabili Fratri Francisco Adolpho Namszanowski, Episcopo Agathopolitano. Bent Pius P. P. IX. Venerabilis Frater salutem et Apostolicam benedictionem. Cum pro Apostolici Officii munere etc. Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die 24 Julii Anno 1868 Pontificatus Nostri Anno Vigesimo tertio (S. S.) Card. Paracciani Clarelli. Gyakran az egyszerü apostoli leveleket is B.-nek brevettiknek nevezik, habár azok nem is egyeznek meg a tdki B.-kel, így a pápa nevében a kongregációk, Rota, Dataria stb. által kiadatni szokott litterae Apostolicae in forma brevis. Eredetileg minden rövid alakban foglalt okmány a brevis - rövid - szó után B.-nek neveztek el. - B. de eligibilitate v. breve eligibilitatis, oly pápai breve, mely által vm. személyt kisebb kánonjogi akadályok alól előzetesen oly hatállyal mentenek fel, hogy ez akadályokra való tekintet nélkül oly egyházi hivatalra választható meg, amelyre e fölmentvény hiányában nem volna megválasztható, - B. extra tempora, oly pápai breve, amely az ordináriust felhatalmazza arra, hogy az egyházi rendek fokozatait a törvényesen megállapított napokon kivül feladhassa. Magyarország püspökei az öt évi felhatalmazások - facultates quinquennales - alapján az egyházi rendeket az áldozári rendig bezárólag a törvényes napokon kivül adhatják fel, vagyis joguk van a «conferendi ordines extra tempora et non servatis interstitiis, usque ad sacerdotium inclusive».

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is