Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Buchanan... ----

Magyar Magyar Német Német
Buchanan... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Buchanan

1. Dávid, angol nemzetgazdasági és pénzügyi iró, született Montroseban 1779-ben, megh., Glasgowban 1848 aug. 13. Szorgalmasan irt az angol folyóiratokba s 1814. Smith Ádámnak egy nagy jegyzetes kiadását rendezte sajtó alá. 1844. jelent meg önálló műve An inquiry into the taxation and commercial policy of Great Britain.

2. B. György, skót költő és történész, szül. Killearnban 1506 febr., megh. Edinburgben 1582 szept. 28. Tanult Párisban, majd katonáskodott, 1524. folytatta tanulmányait, 1534. visszament Skóciába s nevelő lett Cassilisnál. V. Jakab kinevezte őt természetes fia James udvarmesterévé. A franciskánusok ellen irt Somnium és Franciscanus versei miatt bebötönözték, azután Párisba menekült, majd Bordauxban élt egy ideig, hol Jephtes és Baptistes szomorujátékait irta. 1547. Portugáliában is tartózkodott, de szabadelvü magatartása miatt fogságra vetették. Itt kezdte meg a zsoltár latin fordítását (Paraphrasis psalmorum Davidis, Straszb. 1566. Basel 1721). 1560. Skóciába ment, hol nyiltan áttért a protestantizmusra; igazgatója lett a st.-andrewsi egyetemnek és érdemeket szerzett a skót felsőbb iskolák fejlesztésében. Politikai és vallásos meggyőződése folytán Murray gróf génens pártjára állt. Stuart Mária bukása után VI. Jakab nevelője lett. 1571. vagy 1572. a hely és idő megnevezése nélkül kiadott De Maria Scotorum regina c. munkájában hevesen megtámadta a királyné jellemét. Murray halála után is kegyeltje volt az uralkodó pártnak és Erzsébetnek, aki neki 100 font sterl. nyugdíjat rendelt s államtanácsos és pecsétőr lett, de amikor Jakab személyesen átvette az uralkodást, B.-nek vissza kellett vonulni. De jure regni apud Scotos (Edinburgh 1579) c. munkájában erélyesen védelmezte a nép jogait. Utolsó éveit a Rerum Scotticarum historia (Edinburgh 1582) kidolgozására fordította s igen sanyaru körülmények közt élt mindhaláláig. Latin nyelven irt költeményei közt legsikerültebbnek tartják az Epithalamium cimüt, melyet Stuart Máriának II. Ferenccel való lakodalmára irt. Munkáit kiadták: Ruddiman (Edinb. 1715), Burmann (Leiden 1725). V. ö. Irwing D.: Memoirs of the life and writings of G. B., Edinb. 1807. és Browne Hume P.: G. B. humanist and reformer, u. o. 1890).

3. B. Jakab, az Egyesült-Államok 15. elnöke, szül. Stony Baterban (Pennsylvania) 1791 ápr. 22. megh. Wheatlandban 1868 jun. 1. 1812. pedig ügyvédi irodát nyitott. Két évvel később a pennsylvaniai törvényhozó testületbe választották, 1820. pedig a kongresszusba, melynek 1831-ig volt tagja. Jackson elnök 1831. Oroszországba küldte, ahol az első kereskedelmi szerződést hozta létre. Midőn visszatért, ismét a kongresszusba választották (1834). Polk elnök alatt államtitkár volt (1845-49) és ő fogalmazott majdnem minden fontosabb jegyzéket és rendeletet (így a Texas és Kalifornia annexiójáról, a mexikói hadizenetet, stb.). 1852. elnökjelölt volt; megválasztott versenytársa, Pierce 1853. londoni követté nevezte ki. Amerikába visszatérve (1856) a rabszolgapárt, vagyis a déli államok szavazataival nyerte el az elnöki széket (163 szavazattal 125 ellenében). B. a rabszolgaság hivének mutatta magát s tétlenül nézte, mint készítik elő a déli államok elszakadásukat az észak államoktól. Midőn 1861 márc. 4. visszalépett, Lincoln elnöknek a kitörő polgárháborut hagyta örökül. V. ö. Curtis, Life of James B. (New-York 1883, 2 köt.).

4. B. Róbert Vilmos, angol költő, szül. Warwickshireban 1841 aug. 18. Jelenleg Londonban él. 1863. lépett fel Undertones költeményeivel (uj kiad. 1870), melyet követtek 1865. Idyls and legends of Inverburn és 1866. London poems, mely utóbbiak alapították meg hirnevét. További munkái: Wayside poesies (1867); Napoleon fallen, a lyrical drama (181); Ballads of life, love, and humour (1882); The city of dream (1888); The bride of love (1891); drámák; The witchfinder; A madcap prince (1874); A nine day" s Queen; Lady Clare (1883); Joseph" s sweetheart (1888); Partners (1888); A man" s shadow (1889); Roger la Honte; That Doctor Cupid (1889); regények: The shadow of the sword (1876); A child of nature (1879); God and the man (1881); The martyrdom of Medelaine (1882); Love me for ever (1883); Annan water (1883); The new Abelard (1884); Fox-glove manor (1885); Stormy water (1885) The matter of the mine (1835). Költői művei összegyüjtve The poetical works of B. R. cimmel 1874. és 1884. jelentek meg Londonban. Kritikai és vegyes művei; David Gray and other essays (1868); The fleshly school of poetry (1872); St. Ave and his seven wives (1872); A look round litterature (1887); The coming terror and other essays and letters (1891).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is