Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Budapesti P... ----

Magyar Magyar Német Német
Budapesti P... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Budapesti Philologiai Társaság

1874 aug. hó 8-án Ponori Thewrewk Emil (l. o.) kezdeményezésére alakult. Az első év végén a tagok száma 84-re szaporodott, de alapja tulajdonképen a társaságnak akkor vetődött meg, mikor a budapesti m. kir. tudományegyetem nyelvésztanárai kezdeményezésére megindított Egyetemes Philologiai Közlönyben ügyei számára és a társaság által követett célok támogatására szaklapot nyert. Jelenleg az 1883-ban jóváhagyott alapszabályok vannak érvényben. Ezeknek értelmében a társaságnak célja: h. érintkező pontja akar lenni a magyar állam területén lakó filologusoknak, és azon van, hogy a szigoru filologiai módszert ismertesse és terjessze; nevezetesen a klasszikus ókort illető tanulmányokkal foglalkozik, de amellett a magyar s esetleg a más nyelvet s irodalmat is törekszik működése körébe vonni. Felolvasó nyilvános ülést havonkint (jul., aug. és szept. hónapok kivételével) tart a hónap első szerdáján a m. tud. Akadémiának, melynek I. osztálya 1879 óta a társaságot ezer frtnyi évi szubvencióban részesíti, egyik kisebb termében. Közgyülést Budapesten a karácsonyi szünidőkben tart, mely közgyülés azonban csak akkor határozatképes, ha legalább annyi tag van jelen, amennyi a budapesti tagok számának egy harmadrésze; ellenkező esetben a közgyülés napja egy hónappal elhalasztatik. A B. Ph. T.-nak tagjai alapítók a társaság részére legalább száz frtot, v. évenkint ennek 6%-os kamatjait kötelezvényesen lefizetik), tiszteletiek (kik egyszersmind választmányi tagok), rendesek (kik évente 5 frtnyi tagdíjt fizetnek) és rendkívüliek (csak egyetemi hallgatók, kik évi 3 frtnyi tagdijat fizetnek). Minden tag oklevele kiállításáért 2 frtot fizet. A rendes tagok három évre kötelezik magukat. Az Egyetemes Philologiai Közlöny a társaság minden tagjának jár, szerkesztőjét kijelöli a M. Tud. Akadémia nyelvtudományi bizottsága és a B. Ph. T. választmánya. A választmánynak a tagjai a közgyülésen évenkint választott elnök és alelnök, 12 budapesti és 12 vidéki tag, s a három-három évre választott első titkár, második titkár és pénztárnok. Feloszlás esetén a társaság vagyona a M. Tud. Akadémia nyelvtudományi osztályára száll, de fel nem oszolhatik addig, mig 30 tagot számlál. 1892-ben a B. Ph. T. 10 tiszteletbeli, 6 alapító és 428 rendes és rendkivüli tagja volt. Elnöke P. Thewrewk E., alelnöke Heinrich G., első titkára Fináczy Ernő, második titkára Petz Gedeon, pénztárnoka Cserhalmi Samu. A társaság bevétele 1892. 3769 frt 36 kr., kiadás 3752 frt 10 krra rugott

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is