Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bulgária ok... ----

Magyar Magyar Német Német
Bulgária ok... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bulgária oktatásügye

A Bolgár Köztársaság lakosainak száma 9 millió, összetétele: bolgár (85,5%), török (8,6%), macedón (2,5%), egyéb (3,4%). Vallások: bolgár ortodox (87%), mohamedán (12,7%), egyéb (0,3%). Az egy főre jutó GNP: 1330 USD. 681-ben alakult az önálló bolgár áll., Cirill és Metód alapozta meg a görög ábécé módosításával a szláv ábécét. 888-ban létesült az első isk. Az évezred első századaiban a bizánci hatás alatt fejlődött a bolgár kultúra. Az ország 1396 és 1879 között török uralom alatt állt. Az első bolgár egy.-et Szófiában al. 1886-ban (ez ma is a legjelentősebb és legnevezetesebb bolgár egy.). 1922-től kezdték ált.-sá tenni a 7 éves kötelező isk.-zást, azonban mint elmaradott agráripari országban, különösen a vidéki isk.-kban, igen vontatottan haladt ennek megvalósítása: a negyvenes évek derekán a lakosság mintegy egyharmada még analfabéta volt. Dinamikusabb mennyiségi fejlődés a II. vh.-t követően vett lendületet, azonban ennek tartalmára, struktúrájára, módszereire talán Bulgáriában nyomta rá bélyegét leginkább a szovjet isk.-modell másolása, annak ellentmondásaival együtt. Bevezették a hatvanas évektől a 8 éves ált. isk.-t, majd kísérletet tettek a hetvenes évektől a 10 éves kötelező ált. isk. középfokú politechnikai isk.-zás elterjesztésére. Ennek megvalósítása azonban elsősorban financiális okok miatt s a mindenkire kiterjedő termeléssel összekötött oktatás erőltetése következtében csak félsikereket hozott. A jelenlegi bolgár isk.-rendszer tartalmát, struktúráját, fejlesztési irányait az 1990 után hozott tv.-ek szabályozzák. Az isk.-zás 6-16 éves kor között: kis számban léteznek magánisk.-k, de ezeknek is az áll. standardokat kell követniük. (A mellékelt táblázat jelzi a fő tendenciákat és az arányokat.) Az óvodai, el.-i és középisk.-i előkészítő szakasz: 3 éves kortól óv.-ba jár a koroszt. 55%-a, 4 éves kortól 70%-a, 5 éves kortól 75%-a, isk.-ba (előkészítő oszt.-ba) jár 90%-a (ebből az el. isk.-t megkezdők már mintegy 30%-ot tesznek ki). A 8 oszt.-os el.-t és a középisk.-i előkészítőt ténylegesen elvégzi a koroszt. 95%-a, a 10 oszt.-os középisk.-t nem egészen 10%-a. Középisk.-ban a megfelelő koroszt. 35%-a tanul tovább: ebből a legnagyobb létszámban szakképző isk.-ban (mintegy 40%-a), 35%-a ált. középisk.-ban, s 25%-uk meghosszabbított képzési idejű technikumban. Főisk.-k, egy.-ek: a felsőokt.-ban tanul a koroszt. 18%-a. Ebből túlnyomórész (70%-ban) 5 éves képzést nyújtó egy.-en és 3 éves főisk.-n. Mintegy 15-20%-ban munka mellett, esti-levelező képzés keretében tanulnak. A fokozatot nyújtó tud. továbbképzés további 3-4 éves. A tanárképzés egy.-en történik, az óv.-i és el. isk.-i nevelők főisk.-i képzése kivételével. Alsóbb szintű műszaki és egészségügyi szakemberképzés szintén főisk.-kon folyik. Kiegészítő és felnőttképzés keretében nagy gondot fordítanak a kiemelkedő tehetségek kiegészítő képzésére. Több száz szakmai, művészeti és testnevelő közp. működik a fiatalok számára. Hasonlóképpen a felnőttek továbbképzését és átképzését is ilyen nev.-i közp.-ok segítik. Különösképpen előnyben részesítik a szakmai továbbképzést, az üzleti, nyelvi és menedzserképzést. A ttv.-ek, a módszerek, vizsgázások korszerűsítése érdekében nagy súlyt fektetnek a tanulási és tanítási szabadság biztosítására. A vizsgakövetelmények mindazonáltal a műveltségi, képzési szint országos fejlesztése érdekében beszabályozottak. Ennek szakmai demokratikus előkészítéséről és ellenőrzéséről az Oktatási Min. mellett működő, tudósokból és kiváló gyakorló ped.-okból álló közp.-i szakértői tanács gondoskodik. Az 1996-97-es tanévtől új ttv.-i követelményeket vezettek be Bulgáriában. Két idegen nyelv tanulása kötelező, ezen felül kötelező továbbra is a fő érintkezési szláv nyelv, az orosz. Ped.-i kutatások a Bolgár Tud. Akad.-ra s az egy.-ek nev.-i tanszékeire koncentrálódnak, de az Oktatási Min.-nak is van, főleg a gyakorlati, módszertani feladatok kidolgozását segítő önálló int.-e. Ma előtérben a következő kutatási témák állanak: az ált. műveltségi és szakképzési standardok korszerűsítése; az alternatív képzési formák kipróbálása; a ped.-képzés és továbbképzés megreformálása, integrált tárgyak struktúrájának kialakítása és megalapozása; összehasonlító ped.-i vizsgálatok végzése a modernizálás érdekében. Az oktatási reformmunkálatok fő irányai az oktatás gazdaságosságának mélyebb megalapozását az ország teherbíró képességének gondos figyelembevételét és a hatékonyság optimális útjainak megkeresését célozzák. Az okt.-ügy további demokratizálása, a tartalom fejlesztése, a helyi erőforrások mozgósítása az önkormányzatok, ped.-ok, szülők, tanulók bevonása útján történik. Törekszenek a nemzetközi kapcsolatok szélesítésére regionális és szélesebb nemzetközi összefüggésben egyaránt.

Széchy Andrásné

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is