Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bűnjelenség... ----

Magyar Magyar Német Német
Bűnjelenség... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bűnjelenségek

(indicia), a bűnv. eljárásban oly tények, amelynek fenn vagy fenn nem forgásából vagy minőségükből valamely, a büntetőügy elbirálása szempontjából fontos ténykörülményre következtetni lehet. A B. tehát nem közvetetlenül a bizonyítandó tény - thema probandum -, hanem más oly tény bizonyítására szolgálnak, amelyből amarra következtetést lehet vonni. A bizonyítás ezt a nemét, mely a büntető perben kiváló fontosságu, azért közvetett bizonyításnak szokás nevezni. A B. bizonyító erejének alapja a B. és a bizonyítandó tény között fennálló összefüggés. Minél szorosabb az összefüggés, annál nagyobb a B. bizonyító ereje. A törvényes bizonyítási elmélet alatt nagy sulyt helyeztek a B. osztályozására, melynek jelentősége a bizonyitékok mérlegelésének rendszere alatt jelentékenyen csökkent, de teljesen el nem enyészett. Igy megkülönböztettek: a) általános és különös B.-et aszerint, amint minden bűntettnél vagy csak bizonyos bűntetteknél fordulhatnak elő, igy a szökést egyrészt a véres ruhát, hamis pénz készítésére alkalmas eszközök birtokát másrészt, b) időre nézve megelözők, egyidejüek és következők (antecedentia, concomitantia, consequentia), c) közvetetlen és közvetett B. aszerint, amint más bűnjelenségre utalnak, d) közeli és távoli B., amelyeknek a régibb törvények lehetőleg kimerítő felsorolását kisérlették meg, aszerint, amint azok a bizonyítandó ténnyel valószinü vagy csak lehető összefüggésben állanak, e) terhelő és mentő B. A B. száma a bizonyítás szempontjából jelentős, mert minél nagyobb számban forognak fenn a bizonyítandó ténykörülményre utaló jelenségek annál nagyobb valószinüséget nyer a bizonyítandó ténykörülmény; de a számnak, a B. objektiv minősége, a B. és a bizonyítandó ténykörülmény között levő összefüggés mellett csak másodrendü szerepe van. A B. által való bizonyításnál különösen két szabály fontos. Az egyik az, hogy a bűnjelenségnek teljesen bebizonyítottnak kell lennie. Mily értékkel birhat p. a véres ruha, ha kétséges, vajjon a vérfoltnak látszó folt csakugyan vérfolt-e, vagy embervértől ered-e. A második az, hogy a B. ellenkező B. által meg ne gyengíttessenek. A B. méltatásánál a biró a logika szabályaira a természet törvényeire, s az általános emberi tapasztalatra van utalva, valamint kétségtelen, hogy a B. a közvetetlen bizonyítékoknál is erősebb bizonyító erővel birhatnak ugy viszont bizonyos az is, hogy a legmesszebb, menő óvatosság mellőzése könnyen a legsajnosabb tévedésre vezethet.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is