Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Bureau... ----

Magyar Magyar Német Német
Bureau... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Bureau

(franc.) a. m. iróasztal, irószoba v. hivatal. Hadseregünkben a vezérkar főnökének közvetetlen vezetése alatt álló ügyosztály; ilyen 6 van; a Directions-B.-ban dolgozzák fel a személyekre vonatkozó s a gazdászati ügyeket; a B. für operative u. besondere Generalstabsarbeiten elintézi a hadmiveleti ügyeket s kidolgozza a hadrendet, a mozgósítási és a háborúra való készülék terveit, valamint az erődítészetre vonatkozó felterjesztéseket; ott készülnek végre a harcászati és hadműveleti utasítások, szabályzatok stb.; a Landesbeschreibungs-B. összegyüjti s dolgozza fel a két dualisztikus állam területére s a külföldi államokra vonatkozó földrajzi, statisztikai, stb. katonai szempontból fontos adatokat; az Evidenz-B. a külföldi seregek erejét, felszerelését s egyáltalában állapotát és hadi értékét tanulmányozza és tartja nyilván; az Eisenbahn B. vasuti és gőzhajózási ügyekkel foglalkozik; a Telegraphen B. főnöke háborúban a tábori távirószolgálatnak főnöke.

B. des longitudes. A francia nemzeti konvent 1795 jun. 24. kelt törvényével szervezte a B.-t, alája rendelvén a párisi nemezti csillagvizsgálót, a volt katonai iskolát s az összes a nemzet tulajdonában levő csillagászati műszereket. A B. állapította meg a meglevő és felállítandó obszervatóriumok számát, szerkesztette a több évvel előbb kinyomandó Conaissance des temps-ot, tökéletesítette a csillagászati és meteorologiai táblákat, egyik tagja pedig évenkint csillagászati kurzust tartott. Tagjai voltak: 2 matematikus, 4 csillagász, 2 tengerész, 1 geográfus és egy mekanikus; igazgatása alatt 4 adjunktus észlelt és számolt. 1854. Le Verriernek kineveztetésével a párisi csillagvizsgálót a B-től függetlenítették, úgy hogy ez csak a Connaissance des temps és az Annuaire du B. kiadására szorítkozott. 1868. Le Verrier visszalépésével ismét képviselve volt a párisi csillagvizsgáló igazgatótanácsában. 1874 márc. 15-iki törvénnyel - miután Le Verrier 1873. ismét kineveztetett volt a csillagvizsgáló igazgatójává - ujra szervezték az intézetet az asztronomia különböző ágainak fejlesztésére és azoknak a geográfiára, hajózásra és geofizikára való alkalmazása céljából, értvén t. i. ezen 1. asztronomiai műszerek és észlelési módok javítását; 2. a fizikai asztronomia, árapály és földmágnesség tanulmányozása tekintetében való instrukciók kiadását; 3. a Föld alakja, fizikája vagy a csillagászat érdekében szükségesnek itélt expediciók kezdeményezését és előkészítését; 4. az égi testek mekanikájának haladását és a Nap, Hold és a bolygók tábláinak tökélyesbítését; 5. utazók, csillagászok, geográfusok és tengerészek által az intézettel közölt és tőle jóváhagyott fontos munkálatok közzétételét. A kormányzatnak véleményt mond a meg levő vagy uj obszervatóriumok és tudományos expediciók ügyében; ilyeneknek tanáccsal szolgál, műszereiket ott megvizsgálja. Kiadja a Conaissance des temps-ot; az Annuaire-t és Annaleseket. 13 tagja van és pedig 3 akadémikus, 5 csillagász, 3 a tengerészeti, 1 a hadügyminisztérium kebeléből és 1 geográfus; 2 adjunktus és 1 mekanikus a szükséges munkaerőkkel áll rendelkezésére. A Connaissance des temps-ot és az Annuairet a B. egyik tajának közvetetlen vezetése alatt álló bureau de calcul szerkeszti. A B. hetenkint szerdán tart nyilvános ülést. Évi költségvetése körülbelül 150.000 frankra rug.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is