Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Campagna di... ----

Magyar Magyar Német Német
Campagna di... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Campagna di Roma

(ejtsd: kampanya), szükebb értelemben véve, Róma közeli környéke, tágabb értelemben, mintegy 185 km.-nyi hosszu és legfölebb 70 km.-nyi széles terület a Tiberis folyó torkolata körül Közép-Olaszországban; csaknem összeesik a régi Latiummal. A C. v. Agro Romano (Pareto szerint) három zónára osztható: az alsó a Tirreni-tenger partján a Marittima miként az olaszok nevezik, részint homokos, részint alluviális föld, amelyet sok helyen sós mocsarak takarnak; itt van a malária hazája. A középső zóna vulkáni természetü alacsony fensik, amelyet számos patak szel át és amelyen rendkivül nagy a források száma. A harmadik az Apenninek mészkőgerincéből álló öve, amely már csekély kivétellel mindenütt egészséges. A Nettuno és Terracina közt fekvő rész a Pontini-mocsarak. A C. nagyobb része lakatlan, csak itt-ott láthatni egy-egy korcsmát v. vmi pásztorgunyhót; de még ott is, ahol a föld teljesen pusztának látszik, termékeny, csak a munkás kéz hiányzik, amely megművelje. Még a római uralom idejében 33 város állott itt; a föld bőven termett buzát és a mocsarak kétség kivül sokkal kevesebb területet foglaltak el. Ma a föld nagyobb része legelőül szolgál; rajta a pásztorok lóháton legeltetik a félvad állapotban levő szarvasmarhákat és juhokat. A megművelhető föld csak minden 3-dik (terzeria) v. 4-ik évben (quarteria) kerül eke alá. A föld felszántása és bevetése után a munkások csakhamar elmenekülnek, hogy csak későbben térjenek vissza, amidőn hasonló sietséggel végzik el az aratást. A fölszántható föld területe 95,449 ha., az állandó legelőké 54,000 ha., az erdőé (nagyobbára pinia-erdő) 39,338, rét 12,268, szőllőkkel és kereskedelmi növényekkel beültetett földé 2114, a mocsaras felületé 1143. A C. régi és mostani állapota közti különbség fő oka azok a pusztítások, amelyeknek a gótok, bizánciak, longobárdok, szaracénok részéről ki volt téve és amelyeket a későbbi háborukban is szenvednie kellett. Már a pápai uralom alatt történtek kisérletek a C. kiszárítására és egészségesebbé tételére; a Lariccia, Regillus Juturnus tavak kiszáríttattak; ugyanez történt a Fucinóval. Mindamellett a siker nagyon csekély volt. Az olasz kormány megujította a kisérleteket; de mind e törekvések csak lassan látszanak célhoz vezetni és igen költségesek. Az Eucalyptus globulus-ültetvények, amelyekkel Tre Fontanánál megkezdték a kisérleteket, sikerrel kecsegtetnek. V. ö. Westphal, Die römische Campagna in topogr u.. antiqu. Hinsicht dargestellt (Berlin 1829); Desjardins, Essai sur la topogr. du Latium (Páris 1854); Pareto Ráffáel, Relazione sulle condizioni agrarie ed igieniche della C. (Firenze 1872); Mantovani, Descrizione geologica della C. (Torino 1884).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is