Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Cavendish... ----

Magyar Magyar Német Német
Cavendish... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Cavendish

(ejtsd: kevndis), angol család, a Gernon-nemzetség egyik ága, melynek nemzedékrendje egészen Hóditó Vilmos koráig felvihető. Gernon Roger II. Eduárd korában neje révén megszerezte a C. birtokot és családi nevét a C. névre változtatta. Egy C. János a King"s Bench főbirája volt s a Wat Tyler-féle lázadás alkalmával 1381. gyilkosság áldozata lett. Egy késöbbi C. Tamásnak (megh. 1524.) két fia volt; az idősebb, György (megh. 1561. vagy 1562.) Wolsey hivatalnoka volt s ura utolsó éveit irta meg: Life of Cardinal Wolsey c. alatt (kiadta Singer 1815. Morley 1885.), amelyet Shakespeare VIII. Henrik drámája megirásánál nagy részben felhasznált. Az ifjabb, C. William VIII. Henrik udvaránál szolgált, 1546. baronet-rangot kapott s 1557. halt meg. Harmadik dúsgazdag felesége Hardwick Erzsébet volt (megh. 1607), aki első férje halála után még kétszer férjhez ment. Ennek második fia C. William volt Devonshire első grófja, harmadik fia Charles (megh. 1616.) lovagi rangot nyert, akinek fia, C. William Newcastle első hercege volt. Az idősebb ág a mai Devonshire hercegekben most is él, az ifjabb ág azonban már Newcastle második hercegével 1691. kimult. Birtokuk női örökösödés utján átment a Bentinck-házból való Portland hercegekre, akik Cavendish-Bentinck nevet vettek fel (l. o.).

1. C. Frigyes Károly lord angol államférfiu, szül. 1836. nov. 20., orgyilkos áldozata lett 1882. máj. 6. Dublinban, Devonshire herceg második fia és Hartington marquis öccse. Tanulmányait Cambridgeben végezte, 1859-64. lord Granville titkára volt; 1865 óta az alsó ház szabadelvü tagja, 1872-73. pedig Gladstone titkára. Ez uttibbinak miniszteriumában 1873. aug.-1874. febr. az államkincstár lordja s 1880. ápril - 1882.máj. ugyancsak a pénzügyi miniszterium első titkára volt. 1882. pedig, midőn Forster Gladstone ir politikájának megváltoztatása miatt elbocsátását kérte, Irország első titkárjává neveztetett ki. E minőségben máj. 5. Spencer lorddal, Irország első alkirályával Dublinba utazott. De már máj. 6., amint délután Burke másodállamtitkárral a Phönix-parkban sétált, társával együtt orgyilkosok által megöletett. A gyilkosok csak 1883. kerültek a rendőrség kezébe Carey árulása következtében, az árulót az ir liga által bérelt orgyilkos ölte meg fokföldi utazása közben.

2. C. Henrik, kiváló angol kémikus és fizikus. Szül. Nizzában 1731 okt. 10., megh. Londonban 1810 febr. 24. Nagy vagyon birtokosa lévén, mint magánzó egész idejét a természettudományok tanulmányozására szánta; legnagyobb előszeretettel a kémiával és a fizikával foglalkozott, mely tudományoknak nagy horderejü felfedezéseivel igen jelentékeny szolgálatokat tett. Ő fedezte fel 1766. a hidrogént és «inflammable air»-nek nevezte. Sokat foglalkozott gázokkal és azoknak analizálását is végezvén, a gázanalizis tulajdonképeni megállapítójának tekinthetjük. Bebizonyította, hogy a viz a hidrogén és oxigén vegyülete. Kimutatta, hogy a levegő oxigén és nitrogenből álló elegy; az oxigén mennyiségét is megállapította. Az oxigén és nitrogén egyesítése révén salétromsavat kapott. A durranó gáz sajátságait behatóan tanulmányozta. A fizika terén legnevezetesebb kisérlete az, melynek segítségével a föld közép-sűrűségét meghatározta, s azt 51/2szer sürűbbnek találta a viznél. Ezen számítás eredménye csak nagyon kevéssé különbözik attól, melyet Freibergben Reich, Londonban Baily és Párisban Cornu kaptak. C. kisérleteinek eredményeit: Philosophical Transactions cimü akadémiai kiadványnak 1766-tól 1809-ig megjelent évfolyamaiban irta le. Nevezetesebb iratai a következő cimek alatt jelentek meg: Experiments on factitions air (Phil. Trans. 1766); An attempt to explain some of the principal phenomena of electricity by means of an elastic fluid (ib. 1771); An account of the meteorol. instruments, used at the R. Soc. huse (ib. 1776); On a new Eudiometer (Ib. 1783); On Th. Hutchins" experiments for mercurial congelation (ib. 1783); Experiments on air. (ib. 1784 et 85); On the conversion of a mixture of dephlogisticated air into nitrous acid, by the electrial spark (ib. 1788); Solution of a problem in the Nautical Astronomy (ib. 1797); Experiments to determine the density of the earth (ib. 1798); On a improvement individing astronomical Instruments (ib. 1809).

3. C. Tamás (kortársai rendesen Candishnek nevezték) angol hajós, szül. 1555 körül, megh. 1592. 1586. három hajót szerelt föl és Dél-Amerikát megkerülve, a chilei part hosszában vitorlázott. Ott több kincsekkel megrakott spanyol hajót kirabolt, a parti városokat megsarcolta, azután a föld körül tovább hajózván, 1588. jutott vissza hazájába. Miután a szerzett kincseket eltékozolta, 1591. újra utnak indult öt hajóval és a braziliai part mentén rabolva és gyujtogatva a Magellan-szorosig jutott, de mivel azon nem tudott átmenni, visszafordult és utközben az Atlanti-oceánon halt meg.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is