Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Cégbejegyzé... ----

Magyar Magyar Német Német
Cégbejegyzé... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Cégbejegyzés

Minden kereskedőnek üzletének megkezdésével egyidejüleg cégét és pedig annál a törvényszéknél, amelynek kerületében kereskedelmi telepe létézik, be kell jegyeztetni. E célból a cég vagy a törvényszéknél sajátkezüleg aláirandó vagy hitelesített alakban bemutatandó. A cégbejegyeztetés kötelezettségének teljesítését a törvény kétféle módon biztosítja. Egyrészt pénzbirság által, melyet az illetékes törvényszék a kereskedőre szabhat s mely 500 frtig terjedhet, behajthatlanság esetén azonban szabadságvesztés-büntetésre át nem változtatható, másrészt az által, hogy a kereskedő mindaddig, mig cégét be nem jegyeztette, a kereskedelmi törvény által a kereskedők részére megállapított jogokban (p. a könyveknek bizonyító ereje) nem részesül; kereskedelmi kötelezettségeiért ellenben a kereskedelmi törvény értelmében felelős. A C. kötelezettség a fióktelepre is kiterjed, ha az más helyen vagy községben állíttatik fel. A fióktelepet illetőleg a cég az arra nézve illetékes törvényszéknél jegyzendő be, de a bejegyzésnek csak annak igazolása mellett lehet helye, hogy a cégbejegyzés a főtelepre nézve illetékes törvényszéknél már megtörtént. A bejegyzés kötelezettsége kiterjed a cégben beállott minden változásra, a cég megszünésére, ugyszintén a cégbirtokosok személyében előfordult változásokra; ilyenek p. kereskedelmi társaságoknál uj tag belépése vagy a tagok valamelyikének kilépése. E kötelezettség elmulasztásának az a jogi következménye, hogy akinél a bejegyzés tárgyát képező valamely tény bekövetkezett, azt harmadik személy ellenében nem érvényesítheti, ha csak nem képes igazolni, hogy az utobbinak a tényről tudomása volt. A kereskedelmi törvény a biróságoknak, a kereskedelmi és iparkamaráknak kötelességévé teszi, hogy amennyiben hatáskörükön belül a bejegyzési kötelesség megsértéséről tudomást nyernek, erről az illetékes törvényszéknek haladéktalanul jelentést tegyenek, hogy igy a törvényszéknek módjában legyen a mulasztot kötelességének teljesítésére a már említett pénzbirság terhe alatt szorítani. A kereskedő ellen nyitott csőd, és pedig kereskedelmi társaságoknál a kültag ellen nyitott csőd, a cégvezetési felhatalmazás s annak megszünése, felszámolók kirendelése, kilépése, meghatalmazásának megszünése szinte bejegyzésnek tárgyát képezik. A bejegyzés a törvényszéknél vezetett «cégjegyzékbe» történik.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is