Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Churchill... ----

Magyar Magyar Német Német
Churchill... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Churchill

1. Károly, angol szatirikus, szül. Londonban 1731., megh. Boulogneba való utazásakor 1764 nov. 4. Tanult Cambridgeben s 1758. hitszónok lett, de állását ledér életmódja miatt elvesztette. Névre kapott egy Rosciad c. s az akkori szinészek ellen irányuló szatirájával (1761. anonim). Az erre a szatirájára való támadásokra egy Apology c. iratában felelt, melyben kritikusokat és szinészeket, különösen Smollettet és Garrickot gúnyolgatja. Könnyelmü életmódja miatt egy Lloyd-hoz intézett The Night c. levelében igyekezett mentegetőzni, s egyuttal megjelentette The Gost c. munkája első énekét, mely Johnson és Whitehead udvari költő ellen van irányozva. Több feltünést keltett The prophecy of famine, a Scotch pastoral c. lendületes költeménye, mely telve van a skótok iránt való kifakadásokkal. Munkái megjelentek Londonban (1774, 4 köt.) költői művei külön is (London 1804, 2 köt., uj kiad. Bell-től u. o. 1871).

2. C. Randolf Henrik Spencer lord, angol államférfiu a hetedik Marlborough herceg 3-ik fia, szül. 1849 febr. 13. Oxfordban tanult és 1874 óta parlamenti (konzervativ) tag. 1880. alapította a demokrata irányu fourth-partyt, abból a célból, hogy az alsóbb népet szociális reformok és az általános szavazatjog megadása által a konzervativ eszméknek megnyerje. Szóval Beaconsfield szellemében demokrata kerékvágásba kivánta terelni a tory-pártot.. 1885-ben az indiai hivatal államtitkára s rövid ideig minisztere volt, de 1886 jan. 2. Salisbury minisztériumának lemondásával ő is megvált a tárcájától és mint az ellenzék egyik vezére Gladstonenak Home-rule javaslatai ellen keményen kikelt. Salisbury második minisztériumában pénzügyminiszter és az alsóház vezére volt. 1886 végén azzal lepte meg társait, hogy a hadsereg és a hajóhad számára előirányzott kiadások leszállítását sürgette; ellenkező esetben lemondással fenyegetett. S midőn Salisbury e követeléseket elvetette, a «tory demokrata» 1886 dec. 23. állásáról csakugyan lemondott. C. ezután nagy utat tett, Afrikában oroszlánokra, Indiában tigrisekre vadászott; visszatérés közben pedjg Szt..-Pétervárott járt, hol a cár és a német párt ellenfelei kitüntetéssel fogadták. Boulanger tábornokkal is összeköttetésbe lépett stb. Visszatérése után (1889) kikelt Salisbury egyiptomi politikája ellen, 1892. tavaszán pedig D.-Afrikába indult, hol a gyémánt- és aranybányák vidékén a természetet és embereket tanulmányozta. (V. ö.: Men, mines and animals in South Afrika, London 1892.) Aug. havában London egyik kerülete ujból a parlamentbe választotta. Jelenleg, nem értvén egyet a Home-rule kérdésben Gladstone-nel, a konzervativ párt soraiban küzd a liberális minisztérium ellen. Az angol nép és különösen London lakosságának zöme bámulattal csüng ezen nagy tehetségü, dusgazdag, független, szókimóndó, szokást és hagyományt fitymáló férfiun, ki azonban .mint államférfiu a beszámíthatatlan polítikusok között foglal helyet. - Összegyüjtött beszédei 2 kötetben jelentek meg Londonban (1889). - Tékozló és hóbortos bátyja a 8. Marlborough herceg, meghalt 1892 nov. V,. ö. Filon A., Profils anglais (1893).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is