Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Claude... ----

Magyar Magyar Német Német
Claude... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Claude

(ejtsd: klód), 1. János, francia teologus, szül. Dél-Franciaországban 1619., megh. 1687. 1654. Nîmes-be hivták lelkészi és tanári minőségben, de ugy itt, mint Montaubanban a kormány hallgatásra kényszerítette. Párisban apologetikai művei, főleg pedig Défense de la réformation (Rouen 1673, 4 köt.) cimü műve által jelentékeny névre tett szert s 1666 óta a Páris melletti Charentonban nyert lelkészi állást. A nantesi ediktum megszüntetésével Franciaországot 24 óra alatt el kellett hagynia, Hágába ment, ahol a Plaintes des protestantes cruellement opprimés dans le royaume de France (Köln 1686) cimü művét irta. Összegyüjtött munkái: Oeuvres posthumes de J. Claude (Amsterdam 1688, 5 köt.) cimen jelentek meg.

2. C. Lorrain (tulajdonképen Claude Gellée), francia tájképfestő (lásd a mellékelt képet), szül. a lotaringiai Chamagneban 1600-ban, meghalt Rómában 1682-ben.

Egészen fiatal korában mint pástétomsütő Rómába került és szolgának szegődött Tassi Agostino festőhöz, ki felismervén tehetségét, tanítványul fogadta. Rómából el-ellátogatott Nápolyba is, hol Wals Gottfried kölni festővel jó viszonyban állott. 1625. egy ideig Münchenben rokonainál tartózkodott, majd Nancyban Desuet festőnél talált foglalkozást, de már 1627. Errard francia festő társaságában visszatért Rómába, s ezentúl állandóan ott lakott. Különösen szerette a derült, napos tájakat és buzgón tanulmányozta a lég- és fénytávlatot, mig élő alakok ábrázolására kevésbbé volt tehetsége; azért később festményein az élő alakokat másokkal festette. Festményei közül az elsők, melyeken a természet tanulmányozása igazán meglátszik, az 1639. VIII. Orbán pápa megrendelésére festett 2 tájkép (Falusi ünnep, Kikötő), melyeket jelenleg a Louvreban őriznek. Ettőlfogva Rómában igen nagy kedveltségnek örvendett, a nagy urak egymással vetekedve rendelték festményeit. De még ezen virágkorában is kimutatható bizonyos fejlődés, habár csak a technikában és szinezésben. A negyvenes évek közepéig a barnás szineket használta előszeretettel. Ezen korszakból való számos festménye a londoni nemzeti képcsarnokban és a Louvreban, de még valamivel későbbi festményei is, mint a hires Malom a római Palazzo Doriában és a pompás Menekülés Egyiptomba (1647) Drezdában, minden szingazdagságuk dacára is még aranyos-barnás szinüek. De már Sába királynőjének megérkezése, a londoni nemzeti képtárban, nemkülönben számos elragadó szépségü festménye az 50-es évekből londoni gyüjteményekben, a pétervári Eremitageban és Drezdában a világos, ezüstös szinek páratlan pompáját mutatják. A hatvanas és hetvenes években vissza-visszatér a barnás szinezet; az utolsó festményeken már nagyon jelentkezik a mester aggkora. C. festményeinek legnagyobb része Angliában van, a londoni nemzeti képtárban és számos magángyüjteményben, a Louvreban 16 képe, Grenobleban is 1, Drezdában, a nápolyi muzeumban, az Uffizi-gyüjteményben, római magángyüjteményekben, a pétervári Eremitageban, a madridi muzeumban 10 festménye. Végre a budapesti országos képtárban is van egy csinos tájképe pásztorjelenettel. Bámulatos szorgalmáról tanuskodik az a rajzgyüjtemény, melyet már élemedett korában kezdett el és melybe festményeit vázolta, azon célból, hogy hamisításokat megakadályozzon és festményei eredetiségét bebizonyíthassa. Ez a könyv, mely: Liber veritatis cim alatt ismeretes, 200 rajzot tartalmaz. - Claude az előtérbe hatalmas facsoportot vagy templomépületet szeret állítani, hogy a közép- és háttér annál mélyebben tünjék fel. Szemünk tágas, csak kevéssé hajlott sikokra talál; kivált tengerparti képeiben a látókör végtelen távolságban vész el. A tenger majd a déli nap fényében ragyog, majd reggeli szellő fodorítja szinét, majd pedig a nap izzón ereszkedik ölébe. Hatásos világítás, a fény és árnyék finom fokozása, harmonikus szinezés művészetében páratlanul áll Claude kortársai között; festményeinek elrendezése néha mesterkélt, de a természetbeli hangulat mindig tökéletesen van visszaadva, az eszményi boldog nyugalom, az igazán nemes, gyöngéd költői felfogás zavartalanul hat a szemlélőre.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is