Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Collegia ro... ----

Magyar Magyar Német Német
Collegia ro... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Collegia romana

nationalia, pontificia. Rómában lévő papnevelőintézetek rómaiak és külföldiek számára. Nevezetesebbek: 1. Collegium romanum, melyet 1551. loyolai szt. Ignác alapított, s melyben gimnáziumi, bölcseleti s teologiai tárgyak adattak elő. 1870. az olasz kormány belőle kir. gimnáziumot, a szerzetesek összehordott könyveiből állami könyvtárt (Vittorio Emmanuele), a kollegium világhirü csillagvizsgáló tornyából állami intézményt alkotott. Mindazonáltal e kollegium, mint «Universitas Gregoriana» jelenleg is fenáll és a Collegium germanicum termeiben folytatja működését. 2. Seminarium Romanum, a római egyházi megye számára nevel papokat. 3. C. de propaganda fide v. Urbanum, mert VIII. Orbán alapította 1672 aug. 1.; papokat nevel, a hitnek különösen a pogányok között való terjesztésére; nevezetes nyomdája van, mely a világ legkülönbözőbb nemzetei számára közvetíti a hitet;növendékeit a világ minden részéről toborzza. 4. Aquinoi Tamás kollégiuma. 1580. alapította Solano spanyol dominikánus; rendkivüli érdemei vannak a skolasztikus-filozofia terjesztése körül. 5. Sapienza; IV. Ince alapítá 1244.; VIII. Bonifác 1303. valóságos egyetemmé emelte. A régi Sapienzából 1877. olasz kir. egyetem lett. 6. Pontificia accademia dei nobili ecclesiastici; benne nemes családokból származó papi egyének készülnek diplomáciai pályára. 7. Seminarium vaticanum, hol a szt. Péter templomnál alkalmazandó klerikusokat nevelik, a gimnáziumtól kezdve. 8. Kiváló értéke van reánk magyarokra a Collegium Germanicum et Hungaricum-nak, melyet Morone biboros és loyolai szt. Ignác kérésére III. Gyula pápa alapított 1552 aug. 31., első sorban jeles német papok kiképzésére. Nevezett pápa halálával az intézet nagy anyagi gondokkal küzdött, amelyeken ugy segített szt. Ignác utóda, Lainez jézustársasági generális főnök, hogy rendtársai vezetése alatt konviktust, tanító- és nevelőintézetet - az elsőt e nemben - nyitott nemes ifjak számára, kiknek száma meghaladta a 200-at. Később XIII. Gergely 1573. gazdagon megajándékozta e kollegiumot s egyetemi rangra emelte. CIII. Gergely e Collegium mintájára 20 mást is alapított Bécs, Prága, japánban stb. s köztük 1578. a magyarokét is, melyet kellő pártolás hiányában a Germanicumhoz csatolt s azóta viseli e Collegium a fenti kettős címet, a konviktust pedig a C. Romanumhoz csatolták. E Collegium tagjait tévesen tartják némelyek szerzeteseknek, ők világi papok s tanulmányaik végeztével megyés püspökeik rendelkezésére állanak. A pápák e Collegiumokat privilégiummal ruházták föl. 1773-tól - midőn a Jézustársaságot fölfüggesztették - szomoru sorsra jutott a Collegium germanicum, csaknem 20 éven át be volt zárva, VII. Pius ujra megnyitotta, IX. Pius 1851. a Borromeo-palotát bocsátotta rendelkezésére. Az esztergomi egyházmegye részéről odaküldött ifjak közül 200 év alatt 7 lett primás és 45 püspök. 9. A C. nationaliak közé tartoznak: a XIII. Gergely által alapított görög-rutén, angol, ir, skót; a belga püspökök által alapított belga Collegium; a francia szeminárium; a XI. Pius által alapított lengyel, dél-amerikai, továbbá a spanyol és illir Collegiumok; az olaszok számára alapított Seminario Pio, Collegio Lombardo, Capranica, Pamfili.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is