Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Comparative... ----

Magyar Magyar Német Német
Comparative... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Comparative Education Society in Europe

CESE ((ang.) Európai Összehasonlító Pedagógiai Társaság): 1961-ben al. a Londoni Egyetem Nev.-tud.-i Intézetének professzora, J. A. Lawerys. A Comparative Education Society in Europe célja: az összehasonlító és nemzetközi nev.-tud.-i kutatások előmozdítása és támogatása a felsőokt.-i intézményekben; az összehasonlító pedagógia tanításának segítése és tökéletesítése a kutatómunka ösztönzése; az összehasonlító ped.-i kutatások publikációs és terjesztési lehetőségeinek fejlesztése; más tud.-ágak művelőinek (pl. történészek, szociológusok, közgazdászok) ösztönzése arra, hogy tevékenységük során vegyék figyelembe az összehasonlító és nemzetközi nev.-tud. dimenzióit is; támogassák a komparatisztikával foglalkozó kutatókat és ped.-okat abban, hogy alaposan tanulmányozzák a világ különböző országainak isk.-rendszereit és szerv.-eit, azokkal a kutatókkal és oktatókkal együttműködve, akik megkísérlik az oktatás fejlődését kult. összefüggéseiben elemezni és értelmezni; konferenciák és tud. tanácskozások szervezése. A Comparative Education Society in Europe valamennyi európai és más nemzetközi szerv. (UNESCO, Bureau International d'Éducation) megmozdulásaiban és kezdeményezéseiben tevékenyen részt vesz. Alapító tagja a World Council of Comparative Education Societies- nek. Ösztönzőleg hatott több európai nemzeti összehasonlító ped.-i társaság létrejöttére. A Comparative Education Society in Europe kétévenként tartja közgyűléseit, amelyen megválasztja a végrehajtó bizottság tagjait. A Comparative Education Society in Europe jellege "nyitott", mindazok csatlakozhatnak hozzá, akiket a Comparative Education Society in Europe két tagja javasol, és ennek alapján a végrehajtó bizottság jóváhagy. A Comparative Education Society in Europe tagjai elsősorban azok az egy.-i és főisk.-i professzorok, oktatók, akik az összehasonlító ped.-t mint tantárgyat tanítják az egy.-eken és főisk.-kon. A Comparative Education Society in Europe tagságát nemcsak Európa neves kutatói fémjelzik. A kétévenként rendezett konferenciákon a világ valamennyi kontinensének komparatistái részt vehetnek és tagjai lehetnek a Comparative Education Society in Europenak. A konferenciák nagy figyelmet fordítanak az összehasonlító ped. tárgyának és a nev.-tud. egyéb ágával való viszonyának meghatározására, a metodológiai problémák tisztázására és kimunkálására. A konferenciák nyelve az angol, a francia és a német, ill. a vendéglátó országok nyelve. E konferenciákról és a Comparative Education Society in Europe egyéb rendezvényeiről, eseményeiről, a tagok legfőbb publikációiról a rendszeresen megjelenő, Brüsszelben kiadott Newsletter ad tájékoztatást. Mo. 1983-ban csatlakozott a Comparative Education Society in Europehoz. A Magyar Pedagógiai Társaság összehasonlító ped.-i szakosztálya tevékenyen részt vesz a Comparative Education Society in Europe konferenciáin, rendezvényein. 1988-ban Bp.-en rendezte meg a Comparative Education Society in Europe 13. konferenciáját.

Illés Lajosné

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is