Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Consalvi... ----

Magyar Magyar Német Német
Consalvi... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Consalvi

Herkules, tulajdonképen Burnacci, örökbefogadás folytán utolsó sajra az ősrégi C.-családnak; biboros és pápai államtitkár: született Rómában 1757 jun. 8., meghalt 1824 jan. 24. 1776. a római Academia ecclesiasticába lépett, hol a hit- és jogi tudományokban csakhamar oly előmenetelt tanusított, hogy VI. Pius pápa eleve a kölni nunciaturánál szándékozott őt alkalmazni. C. azonban inkább a pápai állam kormányzásánál kívánt maradni. Igy lett 1786. a pápai állam közigazgatási hivatalánál előadó tanácsos, majd 1789. törvényszéki biró. 1797-ben hadügyi tanácsosként (assessore delle armi) szerepelt; és mint ilyennek, neki tulajdonítják Duphot francia tábornoknak megöletését az 1797 szeptemberi véres dulakodásnál, a pápai katonák és a római demagógok közt. Midőn ezután 1798. a franciák Rómát és a pápai államot elfoglalták, C. csak nagy üggyel-bajjal tudott bosszujok és a börtön elől megmenekülni s egész VI. Pius haláláig Itália különböző helyein bujdosott, miglen VII. Pius pápa biborossá és államtitkárává nevezte ki. Mint ilyen a pápai állam pénzügyeinek rendezéséhez fogott; előmozdítá a gabonavámok eltörlésével a földmívelést és mint Canovának barátja a művészeteket is minden kitelhető módon pártfogásában részesítette. Midőn Napoleon VII. Piust Savonába hurcoltatta és C. félév mulva Párisba ment, Napoleon minden lehetőt megkisérelt C. megnyerésére, mi azonban nem sikerült, s ő 1813-ig mint internált Reimsben tartózkodott. Ekkor Fontainebleauba hivatván, hogy a pápával megkötendő konkordátum tárgyalásaiban részt vegyen, ujból az egyházi ügyek méltó képviselőjének bizonyítá be magát és minthogy a fogoly VII. Piussal a levelezést abbahagyni nem akarta, Beziéresbe internálták, míg 1814. VII. Pius szabadlábra helyeztetvén, C. is szabad lett és mint pápai követ az uralkodóknak először ugyan londoni, majd később bécsi kongresszusán résztvett és tapintatos mérskékletével ugyan katolikus mint a nem kat. uralkodók rokonszenvét kiérdemelte. Az egyházi államot azonban teljesen visszaállítania nem sikerült; valamint a Németországgal megkisérlet konkordátum - tárgyalások sem vezettek eredményre. A Bajor-, Porosz-, Lengyel-, Orosz- és Spanyolországgal, nemkülönben Württemberg, Szárdinia és Genffel kötött konkordátumok az ő művei. XII. Leo pápa a propaganda prefvekturájával bizta meg. Emlékiratait Cretineau-Joly adta ki 2 kötetben Párisban 1864., de hitelességüket töbször kétségbe vonták. V. ö. Ranke, Die Staatsverwaltung des Carcinalen C. (hist.-biogr. Studien 1877).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is