Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Család és i... ----

Magyar Magyar Német Német
Család és i... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Család és iskola

oktatás

A modern társ.-akban a gyerekek tv.-ben meghatározott életkorig történő isk.-ztatása a család ok jogilag szankcionált kötelezettsége. A tradicionális társ.-akban a vagyon átörökítése egyben a társ.-i státus átörökítését is biztosította. A család termelési funkcióinak háttérbe szorulásával a szülőkével azonos vagy magasabb társ.-i státus elérése egyre inkább a szelektív isk.-rendszer közvetítésével történik. Az isk. a felemelkedés, a társ.-i mobilitás alapvető csatornájává válik. Az isk.-i versenyben azonban meghatározó marad a családok szerepe. A tanulók isk.-i teljesítményével foglalkozó vizsgálatok feltárták, hogy az eltérő társ.-i, szociális, kulturális helyzetű családok különböző mértékben képesek felkészíteni és motiválni gyerekeiket a tanulásra, és eltérő módon és mértékben nyújtanak nekik támogatást isk.-i pályafutásuk során. A különböző családi háttérrel rendelkező gyerekek teljesítményében már az első isk.-i év során is mérhető különbségek mutatkozhatnak. Ezek az indulásbeli különbségek az isk.-i képzés során tovább növekedhetnek. Vizsgálati adatok szerint az életkor növekedésével a családi háttér hatása fokozott mértékben érvényesül. Az isk.-i sikerességet befolyásoló kulturális különbségek egyik meghatározó jelentőségű tényezője a beszéd, a fogalmi gondolkodást megalapozó nyelvhasználat elsajátítása. Erre utalnak azok a vizsgálati eredmények, amelyek a szóbeli kifejezőkészséghez szorosan kötődő tárgyaknál a szülői háttér erősebb hatását mérték, mint egyéb isk.-i tantárgyak esetében. A család és iskola kapcsolatának ugyancsak fontos tényezője a közvetített értékek és normák azonossága vagy különbözősége, ami szintén jelentős hatással van az isk.-i pályafutásra. A család és az isk., amennyiben a család szubkulturális mintái eltérnek az isk. mint a társ. uralkodó kulturális mintáinak közvetítője által képviselt értékektől, szembe is kerülhetnek egymással. Ennek egyik példája az ún. "kettős nevelés". A ped.-i irodalomban gyakran felbukkanó fogalom arra a konfliktusra utal, amely pl. a család által közvetített vallásos világkép és az isk. által képviselt ateista világképnek a gyermeki tudatban történő összeütközéséből származik (és ami a család azon jogának korlátozását jelenti, hogy maga dönthesse el, milyen nev.-ben kívánja részesíteni gyermekeit). szocializáció, családi - Ir. Gazsó F.: Mobilitás és iskola. Bp. 1971.; Kozma T.: Hátrányos helyzet. Bp. 1975.; Bourdieu, P.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Bp. 1978.; Ladányi J.-Csanádi G.: Szelekció az általános iskolában. Bp. 1983.

Tót Éva

Szerkesztette: Lapoda MultimédiaMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is