Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
csarnok coliseum
csarnok covered mar...
csarnok hall
csarnok market-hall...
csarnok portico
csarnokrész... bay

Magyar Magyar Német Német
csarnok Halle (e)

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Csarnok

(görög: stoa, lat.: porticus, németül: Halle). Az ó-korban és a jelenkorban más és más helyiségeket jelölünk meg e néven. A görögöknél és a rómaiaknál a C. mindig oszlopos C. és nem más, mint szabadon álló, v. valamely épületnek támaszkodó födött folyosó, melynek tetejét oszlopok tartják. A lakosság ezen többé-kevésbbé hosszu födött folyosókat, melyek sokszor egy egész nagy nyilvános teret szegélyeztek, vagy valamely középülethez, mint p. szinházhoz, gimnáziumhoz, templomhoz hozzáépíttettek, sétahelyül, vagy előadásoknak, gyüléseknek megtartására használta. Ezen oszlopos C.-ok v. egészen nyitottak v. részben csukottak voltak, mely utóbbi esetben az oszlopok közeit fallal nem az egész magasságban töltötték ki és azt festményekkel v. szobrászati művekkel díszítették. Belül ülések (ephedre) voltak. A nyitott C.-oknak vagy az egyik oldaluk volt elfalazva, vagy a közepükön emelkedett végig egy mindkét oldalán befestett fal, mely a folyosót igy két, mindkét oldalon nyitott részre osztotta. Görögországnak festményekkel díszített C.-ai közül a leghiresebb volt a stoa Poikile Athénben; mellette még a spártai persa C., Attalos és Eumenes C.-ai Ahténben említtetnek sokszor. Ha az oszlopos C. épületet (p. templomot) köröskörül szegélyezett, akkor azt «Peripteros»-nak hivták; ha szabad teret vett körül, akkor «Peristylos» volt. A folyosók hosszusága szerint voltak Porticus stadiate-k, semistadiatae-k, az oszlopsorok száma szerint Porticus duplices-ek, triplices-ek stb. E C.-okat gyakran viztartó-medencék, szökőkutak is díszítették. A rómaiak oszlopos C.-ai amellett, hogy a görögökéhez hasonló célokat szolgáltak, még más egyebekre is használtattak. Törvényt szolgáltak, szenátusgyüléseket tartottak bennök; a filozofusok (stoikusok) elődásaiknak megtartására, a kalmárok adás-vevésre, képeknek és egyéb áruknak kiállítására használták. Elnevezésüket v. a mellettük levő nyilvános épületektől kapták, v. építőiktől, v. a bennük levő hiresebb festménytől. - Korunkban C.-nak hivjuk a nagyobb méretü fedett, szellős, sokszor egészen vasszerkezetü épületet, mely vásárok tartására, áruk kirakására stb. szolgál, mint p. az áru-, gabona-, vásár-C.-ok, ugyszintén testgyakorlatok számára, mint p. a torna-C., vagy templomok, muzeumok és más nyilvános épületek főhomlokzata elé emelt oszlopos, a bejáratot födő előteret; vagy nagyobb épületek belsejében a vesztibült vagyis az elő-C.-ot, melyen keresztül a többi helyiségekhez juthatni, vagy végezetül a fürdőkön és gyógyhelyeken emelt hosszu, födött oszlopos folyosókat (ivó C.-ok stb.), melyek azt a célt szolgálják, hogy a kurát használók alattuk nagy melegben vagy esős időben is sétálhassanak.

A vasuti építkezéseknél kétféle C. van, u. m. az elő-C. és az érkezési, illetve indulási C. Ma már a legegyszerübb építkezések beosztásánál is tekintettel vannak az elő-C.-ra. A vasuti építkezéseknél van kiváló fontossága, mert ez ama gócpont, honnan az utazó közönség a különböző célokra berendezett helyiségekbe szétoszlik. Az elő-C.-ba helyezik el ezenkivül a külbönöző pénztárakat, dohánytőzsdét, hirlap- és könyvelárusító polcokat, ruhatárakat stb. Az ujabb építkezéseknél a kiváló szerephez illő monumentálisabb jelleg szerint is építik s az épület külsején is feltüntetik centrális jellegét. A nagyobb pályaházaknál azonban az érkező és induló vonatok is tető alá jutnak. Ezek a csarnokok az érkezési és indulási C.-ok. Hazánkban volt tiszai vasut több állomásán (Püspök-Ladányon, Nagyváradon) építettek ilynemü egyszerü, de tetszetős berendezésü C.-okat. Ujabban azonban, mint minden más téren, itt is óriási méretek betetőzése válván szükségessé, befedésükre faszerkezet helyett kőpillérekre támaszkodó vas tető-szerkezeteket használnak. A külföldön, mint a mellékelt ábrából látható, óriási tetők lettek előállítva (az ábrában a különböző csarnokok ugyanazon léptékben vannak rajzolva, hogy egymáshoz mért viszonylagos nagyságuk megitélhető legyen). Magyarországon csak a budapesti kelet és nyugati pályaudvar csarnoka méltó említésre, mindkettőnek szabad szélessége 42 méter.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is