Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
cseléd menial
cselédlány maid
cselédség dependants
cselédszobá... below the s...

Magyar Magyar Német Német
Cseléd... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Cseléd

E néven őseink általában a családfő hatalma alatt álló családtagokat és a háznépet értették. A mai korban cselédnek azt nevezik, aki a nap bizonyos órájában nem időhöz kötött, hanem folytonos ház körüli munkának állandó teljesítésére vállalkozik, illetőleg ezen célból elszegődik. A C. elszegődése bizonyos időre történik. Ez az idő felmondás által megszüntethető és a gazda és cselédje közötti viszony ily módon felbontható. C. számba nem megy az ipari alkalmazott, a gyármunkás, a napszámos, vmint azok sem, kik oly munkák teljesítésére vállalkoznak, amelyekhez magasabb képzettség v. ügyesség kivántatik meg. Viszont azonban a cselédséghez számíttatnak a mezei gazdaság körül szegődés utján alkalmazott munkások, mint p. béresek, ostoros gyerekek stb.; viszont nem cselédek az aratásra és cséplésre időlegesen felfogadottak v. napszámosok, vagy részért dolgozó önálló munka-vállalkozók. A városi háztartások körül szakácsnék, mindenesek, szobaleányok, dajkák és inasok, kocsisok és lovászok említendők mint cselédek, akiknek, valamint a mezei gazdságoknál alkalmazottaknak jogait és kötelességeit s a szolgálatadó gazdával való viszonyát az 1876. évi XIII. t.-c. szabályozza. E szerint a C. szolgálatba való lépésével a gazda, ill. családja háznépének tagjává válik, miből mindkét félre nézve a pusztán anyagi kötelezettségeken tulmenő viszonyos jogok és kötelezettségek származnak. Minden C. szolgálati könyvet kap, anélkül sem szolgálatba lépnie, sem pedig őt szolgálatba fogadni nem szabad. A gazda köteles a C.-nek a kialkudott bért és egyéb illetményt a meghatározott időben pontosan kiadni és a kikötött étkezést egészséges minőségben és elegendő mennyiségben kiszolgáltatni. Köteles akként intézkedni, hogy C.-je időről-időre a saját hitfelekezeti isteni tiszteletben részt vehessen. Köteles ügyelni arra, hogy C.-je, mint háznépének tagja, józan, takarékos és erkölcsös életet folytasson, továbbá, hogy C.-je testi erejét meghaladó, v. egészségét veszélyeztető munkával ne terheltessék. Ha a C. megbetegszik, ápoltatásáról és gyógyításáról akár a házban, akár a házon kivül a gazda tartozik gondoskodni és pedig az 1876. évi III. t.-c. 1. §-a értelmében legfeljebb egy hónapig terjedő időtartamra. Ha pedig a C. a gzda hibájából betegszik meg, a gazdának kötelezettsége a beteg C. teljes felgyógyulásáig, esetleg 30 napon tul is tart - Ellenben a C. köteles mindazon munkákat, melyekre szegődött, hiven, pontosan és legjobb tehetsége szerint teljesíteni. A C. mindazon károkért, melyeket okozott, kártérítéssel tartozik. Köteles cselédtársának hűtlenségét gazdájának azonnal feljelenteni és köteles magát mindenben azon házrendhez tartani, mely a gazda által megállapított. A gazda tudta és jóváhagyása nélkül kimenni és engedett időn tul kimaradni tilos, gazdája tilalma ellenére látogatásokat nem fogadhat. A C. a gazda parancsait tisztelettel és megadással fogadni tartozik és a törvény szerint a házi fegyelemnek van alávetve. A C.-k elhelyezéséről különösen nagyobb városokban az u. n. cselédszerzők gondoskodnak. Ezek a C.-szerzést előzetes helyhatósági engedély és nagyobb pénzbiztosíték letétele mellett, a helyhatóság által megállapított szabályok és kezelési módozatok mellett tartoznak gyakorolni. A közvetítésükkel helybe álló C.-től, valamint a gazdától is a kialkudott bér bizonyos százalékának megfelelő jutalékot szednek, ha azonban a gazda kénytelen cselédjét elbocsátani, a C.-szerző ujabb jutalékszedés nélkül tartozik másik C.-t állítani elő.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is