Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
csoport band
csoport bank
csoport battery
csoport bevy
csoport bunch
csoport clump
csoport cluster
csoport colony
csoport company
csoport gang
csoport group
csoport knot
csoport number
csoport party
csoport platoon
csoport posse
csoport rating
csoport section
csoport set
csoport team

Magyar Magyar Német Német
csoport Abteilung (...
csoport Gruppe (e)
csoport Zahl (e)
csoportos u... Gruppenreis...
csoportosít... gruppieren
csoportosul... gruppieren ...
csoportosul... rotten

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Csoport

A matematikában a C. fogalma az egymással összetehető műveletek elméletében szerepel. Ilyen összetehető műveletek pl. a bizonyos módon elhelyezett

                                                                     a

                                                               b             c

betük közül kettő-kettőnek áthelyezései. Ugyanis a felirt elhelyezésről a és b áthelyezéséről áttérve a

                                                                     b

                                                               a              c

elhelyezésre s erről b és c áthelyezésével

                                                                     c

                                                               a              b

elhelyezésre, a két áthelyezéssel nyert eredmény az eredeti elhelyezésből egyszerre is nyerhető, t. i. annak elforgatása vagyis az u. n. ciklikus felcserélés által. Az egymásután végzett két áthelyezés tehát csakugyan egyetlen egy belőlük összetett művelettel pótolható.

Bizonyos adott műveletek C.-ot képeznek, ha bármelyik kettőnek összetétele (u. n. szorzata) oly műveletet ad, mely az adottak közt foglaltatik. Pl. három elem összes felcserélései csoportot alkotnak, mert két felcserélés összetétele megint felcserélés. Ellenben ezen elemeknek párjával való áthelyezései nem alkotnak C.-t, mert két áthelyezés összetétele más műveletet is ad, p. ciklikus felcserélést. Végtelen sok műveletből álló C.-ra szolgálhatnak például egy testnek egy pont körül való forgásai. Ha a C. véges számu műveletből áll, véges diszkrét C.-nak neveztetik; ha a benne foglalt műveletek sokasága akkora, mint az egész számoké (u. n. megszámlálható sokaság), akkor végtelen diszkrét C. a neve. Az előbbiek az algebrában (l. o.), az utóbbiak a függvénytanban fontosak. A nem diszkrét C.-ok közül legfontosabbak a véges folytonos transzformáció-csoportok (l. Infinitézimál tránszformáció), melyek a differenciál-egyenletek elméletében nyernek nevezetes alkalmazást.

C. (grup), a geologiában az ujabb nemzetközi nomenklatura szerint a legmagasabb sztratigrafiai vagyis réteg-telepítési egység, melybe ama rétegek összesége tartozik, melyek egy geologiai korszakban rakódtak le. A C. mint sztratigrafiai fogalom megfelel a geologiai korszaknak, mint kronologiai fogalomnak, ugy hogy a geologiai csoport a geologiai korszakok adta megnevezésekben fejeződik ki.

C. alatt a tőzsdén bankároknak és bankoknak szövetkezését értik egyes pénzügyi műveletek keresztülvitelére. Különösen nagyobb állami pénzműveletekre alakulnak ily csoportok, melyek közül nálunk a legismertebb a Rothschild-C., mint amely az összes nagyobb pénzügyi műveleteket végrehajtotta. E. C. tagjai az S. M. v. Rothschild bankárcég Bécsben, a Magyar Általános Hitelbank Budapesten, a K. k. priv. österr. Bodencreditanstalt Bécsben, a Bleichröder bankárcég és a Disconto-Gesellschaft Berlinben. A többi nevezetesebb C.-ok, melyeknek magyar bankok is tagjai, és melyek Magyarországon működni szoktak, az Unio-bank C. (ehhez tartozik a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank és a Magyar Jelzálog-Hitelbank), az Anglobank és a Länderbank C. (mindkettőnek tagja a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank),a Bankverein-C. (tagja a Magyar Ipar- és Keresekdelmi Bank). Ez állandó C.-okon kivül alakulnak alkalmi C.-ok is, sőt igen nagy üzleteknél mind egyesülnek is. Ez történt a valutaműveletek végrehajtásánál, amikor az összes pénzintézetek egy nagy C.-ban egyesültek.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is