Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Csúszómászó... ----

Magyar Magyar Német Német
csúszómászó... Kriechtiere...

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Csúszómászók

(állat, hüllők, Reptilia), a gerinces állatok egyik osztálya. A C. változó hőmérsékü (hidegvérü), egész életükön át tüdőkkel lélekző, szarupikkelyekkel, pajzsokkal, néha a szaruréteg alatt még bőrcsontokkal is páncélozott gerincesek; lábaik néha hiányzanak; nyaktörzscsontjuk egy bütyökkel izesül: az első csigolyával; petéiket vagy lerakják, v. eleventojók. A C. a következő rendekre oszlanak: 1. Anomadontia, 2. Chelonia, teknősbékák, 3. Plesiosauria (v. Sauropterygia), 4. Ichthyosauria (v. Ichthyopterygia), 5. Crocodilia, krokodilok, 6. Rhynchocephala, csőrösfejüek, 7. Sauria, gyíkok, 8. Ophidia, kigyók, 9. Ornithoscelida, 10. Pterosauria. E rendek közül jelenleg csak a teknősbékák, krokodilok, csőrösfejüek, gyikok és kigyók élnek, még pedig a teknősbékák, krokodilok, gyikok és kigyók igen széles elterjedésben, a csőrösfejüek egyetlen képviselője, az uj-zélandi krokodil, v. tuatara (Hatteria punctata Gray) ellenben kizárólag Uj-Zélandon; a többi rendeknek részben óriástermetü képviselői, melyek együttesen sárkányoknak nevezhetők, már a mesozói korszakban kivesztek.

A jelenleg élő C. legtöbbjének aránylag rövid és gyenge a végtagja s a testet nem emeli fel, hanem mintegy tolva csúsztatja. A tengeri teknősbékák, valamint a kihalt Ichthyo- és Plesiosauriusok végtagjai a cetekéhez hasonló evezőlapát alaku uszószárnyak. Az Ornithoscelidák között az óriástermetü Dinosauriusoknak magas vaskos lábai voltak, mint a vastagbőrüeknek, a Stegosauriusoknak és Ornithopodáknak ellenben hosszu hátsó ugrólábai s rövid elsőlábai, mint a kenguruknak. A Pterosauriusok mellső végtagjának ötödik - azaz az emberi kéz kis ujjának megfelelő - ujja szertelenül meg volt nyulva s közötte meg a hátsó végtag s a rövid fark között repülő-hártya volt kifeszítve, amely a denevér módjára való repülésre tette őket alkalmasakká. A C. testnagysága rendkivül tág korlátok között változik; a mérsékelt égöv szárazföldi és édesvizi C.-ói általában kisebb termetüek, a tengeri s különösen a forró égövi C. között ellenben valóságos óriások vannak. A C. bőre szarupikkelyekkel, pajzsokkal v. táblákkal van fedve; a teknősbékák és krokodilok szarutáblái alatt csonttáblák vannak, amelyek a szarutáblákkal együtt valóságos páncélt alkotnak; a teknősbékák hátteknőjének csonttáblái a gerincoszlop-, hát-, ágyék- és kereszttáji részével meg a bordákkal össze vannak nőve. A gyikok és kigyók szarupikkelyzetöket időről-időre, a vedlés alkalmával darabonkint v. egészében (kigyók) levetik s a régi alatt képződő ujjal cserélik fel (ebből áll a kigyók sokszor emlegetett megifjodása). A bőr szine részint a szaru-, részint az irharéteg festéksejtjeitől függ; némelyek szinöket az idegrendszer befolyása alatt gyorsan képesek változtatni; ez áll különösen a Chameleonról s a kigyók között a Herpetodryasról.

A C. anatomiai alkotásukat tekintve, sokban eltérnek a kétéltüektől, amelyekkel hosszu ideig egy és u. a. osztályba egyesíttettek - s mint pikkelyes kétéltüek különböztettek meg a csupasz kétéltüektől - s számos fontos anatomiai jellemvonás tekintetében inkább a madarakkal egyeznek meg; ez a megegyezés, főleg ha a kikelt csúszómászókat és madarakat is tekintetbe vesszük, oly kirívó, hogy ujabb rendszerezők a C. és madarak osztályát Sauropsidia elnevezés alatt egyetlen osztályba egyesítik. A C. anatomiai alkotásából csak a legfontosabbakra szorítkozunk. A teknősbékák kivételével a többi C.-nak vannak fogaik, még pedig rendesen nemcsak állkapcsi csontjaikon, hanem szájpad- és szárny- (pterygoid-) csontjaikon is; csak a krokodilok fogai szorítkoznak - ugy mint az emlősök fogai - csupán az állkapcsi csontokra. A krokodilok fogazata még abban is megegyezik az emlősökével, hogy az egyes fogak fogmedrekbe vannak ékelve, mig a többi C. fogai az alattuk levő csontokhoz v. az ezeket bevonó nyálkahártyához vannak nőve. A fogak kúp- v. hátrafelé hajló sarlóalakuak. A mérges kigyóknak (l. o.) felső állkapcsai barázdás v. csatornától átjárt mozgatható méregfogakat viselnek. A nyelv rendkivül változatos alaku és szerkezetü; a teknősbékáké rövid húsos, a krokodiloké alig kiemelkedő, mozgathatatlan húsos duzzadás; a kigyóké messzire kinyujtható, kettéágazó, a gyikoké majd olyan, mint a kigyóké, majd rövid s hegyén elvékonyodó, majd rövid, húsos, majd végre hengeres, féregalaku s rendkivül messzire kinyujtható (ezen alapszik a Fipi-, Brevi-, Crupi- és Vermilingvia alrendek megkülönböztetése). A bélcsatorna ritkán ér el még egyszer olyan hosszuságot, mint az egész test; csak a teknősbékák bele hosszabb mintegy hatszor testöknél. Nyelőcsövük rendesen igen tág s gyakran éles határ nélkül megy át a gyomorba. A vékonybél rendesen egy-két burokba van csavarodva; a rövid vastagbél végső része felveszi a húgy- és ivarszervek vezetékeit, azaz kloakát képez. A C. egész életükön át tüdőkkel lélegzenek. A kigyók és lábatlan gyikoknak csak a jobboldali tüdeje van kifejlődve, a balodali elsatnyult. A tüdő hártyás zacskó, melynek nyálkahártyáján kisebb-nagyobb terecskéket határozó hálózatosan összefüggő redők emelkednek; ezek a redők, amelyeket a lélekzést közvetítő hajszáledények hálóznak be, a kigyók tüdejének hátsó részletéből hiányzanak; a tüdő ezen síma részlete nem is szolgál lélekzésre hanem levegőtartóul, melyből a kigyó a nyelés alatt tüdejének lélekző részletét levegővel ellátja. A hosszu gége gégefejében csak a krokodilok-, gekkók- és chameleonnak vannak hangadásra alkalmas hangszalagjai, a többi C csak a levegő heves kifuvásával adnak sziszegő hangokat. A szív két pitvarból s közös szívgyomorból áll; ez utóbbi csak a krokodilok szivén van teljesen jobb és bal szívgyomorra osztva. Minthogy a jobb szívpitvarba ömlő vénás vér a bal pitvarba ömlő artériás vérrel a közös szívgyomorban keveredik, ugy a tüdőkbe, mint a test minden részébe nem tiszta tápláló artériás, hanem kevert vér jut; de a két szívgyomorral biró krokodilok tüdejébe és testébe is kevert vér jut, mert a jobb és bal szívgyomorból eredő két nagy véredény közvetetlenül ott, ahol a szivet elhagyja, egy nyilással (foramen Panizze) közlekedik egymással. A C. kevert vérével áll összefüggésben lassu anyagcseréjök s testöknek alacsony hőmérséklete.

A C. ivarszerveinek vezetékei a kloakába nyilnak. A Rhynchocephalák kivételével valamennyi C. himjének van közösülő szerve. a C. petéi a madarakéihoz hasonlók, fehérjétől körülvett nagy székök (tojássárgájok) van s majd bőrnemü burokkal (gyikok, kigyók) majd éppen olyan kemény meszes héjjal vannak körülzárva (teknősbékák, krokodilok), mint a madártojás. A legtöbb C. a fiatal állat kifejlődése előtt rakja le petéit, csak némely kigyó (p. a Viperák) és gyik (p. a hegyi gyik, Lacerta vivipara Jacqu. és törékeny kuszma, Angvis fragilis L.) viseli petevezetékében petéit mindaddig, mig ezekben a fiatal C. teljesen kifejlődött; ezek tehát elevenszülő vagy helyesebben eleventojók (ovovivipara). A petéiket lerakó C. petéiket védett, nedves helyekre rakják, csak a teknősbékák ásnak petéik számára gödröket a partfövénybe, amelyeket azután ismét gondosan beföldelnek. A peték kiköltésével csak az óriáskigyók törődnek, amelyek oly módon kotlanak, mint a madarak, a többiek a nap melegére bizzák tojásaik kiköltését, v. mint némely kigyó, a trágyadombokra, amelyekbe azokat szivesen rakják.

A C. túlnyomó része szárazföldi, csak a teknősbékák nagy része, a krokodilok s a tengeri kigyók viziek, de petéiket ezek is a szárazra rakják; a vizi teknősbékák egy része s a tengeri kigyók tengeriek, a többiek édesviziek. A C. a sarköv kivételével az egész földön el vannak terjedve, fajaik száma azonban a térítők felé egyre szaporodik s a forró égöv alatt él a legtöbb faj; a nagy szárazföldi teknősbékák, a nagy gyikok, az óriáskigyók valamennyien, a krokodilok csaknem valamennyien a forró égöv lakói. Az eddig ismert legrégibb C., a Proterosaurus, mely a mai gyikokhoz áll legközelebb, már a paleozói kor diasz-szakában élt. A mesozoi kor volt a C. virágzásának fénykora, akkor éltek az Anomadontiák, az Ichthyo-, Plesio-, Pterosauriusok és Ornithoscelidák, amelyek azonban ezt a korszakot nem élték túl; az ezen korszak kezdetén megjelent Rhynchocephalák egyik ódon képviselője, a Hatteria punctata ellenben most is él még Uj-Zélandon. A krokodilok és teknősbékák s a mostaniakkal egészen megegyező gyikok a mesozoi kor jura-szakától kezdve élnek; legkésőbben jelentek meg földünkön a kigyók, melyeknek maradványai a mesozoi kor terciér szakától kezdve ismeretesek. Az eddig ismert összes C. fajainak száma kerek számban mintegy 2800-ra tehető, amelyek közül mintegy 300 esik a kihaltakra; a jelenleg élők közül mintegy 250 faj esik a teknősbékákra, 20 a krokodilokra, 1250 a gyikokra és 1000 a kigyókra.

A jelenleg élő C. öt rendjének rövid jellemzése a következőkben foglalható össze: 1. Teknősbékák (Chelonia). Rövid, széles testü C. hát- és hasteknővel, négy lábbal, éles szaruréteggel bevont fognélküli állkapcsokkal, hosszirányu kloakanyilással. 2. Krokodilok (Crocodilia). Nagytermetü gyikalaku C., szaruréteggel bevont csonttáblákkal páncélozott bőrrel, négy rövid lábbal, fogmedrekbe ékelt fogakkal, hosszirányu kloakanyilással, 3. Csőrösfejüek (Rhynchocephala). Gyikalaku C., szarupikkelyekkel páncélozott bőrrel, négy lábbal, dobhártya, dobüreg és him közösülőszerv nélkül. 4. Gyikok (Sauria). Megnyult testü C. szarupikkelyekkel, szemölcsökkel v. táblácskákkal páncélozott bőrrel, négy v. csak két lábbal, v. lábak nélkül, többnyire mozgatható szaruhéjakkal, dobhártyával, harántirányu kloakanyilással. 5. Kigyók (Ophidia). Megnyult testü C. szarupikkelyekkel s hasoldalukon harántirányban megnyult táblácskákkal páncélozott bőrrel, végtagok nélkül (v. csökevényes hátsó végtagokkal), dobhártya nélkül, összenőtt, átlátszó, óraüvegalaku szemhéjakkal, harántirányu kloakanyilással.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is