Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Custodia ho... ----

Magyar Magyar Német Német
Custodia ho... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Custodia honesta

(lat.). Vannak cselekmények, melyek a társadalmi jogrend érdekben büntetlenül nem hagyhatók, de a melyekről kétségtelen, hogy nem aljas indokokból erednek. A helyes büntető politika a büntetendő cselekményeknek az elkövetési indokok szerinti ezt a külömbségét figyelmen kivül nem hagyhatja. A jogérzületet mélyen sérten s a büntető politika alapelveivel ellenkeznék, ha a szabadságvesztés-büntetéseknek ugyanazzal a nemével sujtanók, ugyanabba a fegyintézetbe zárnók el s ugyanannak a bánásmódnak vetnők alá a rablógyilkost, a tolvajt, a csalót, az okirathamisitót egyrészt s másrészt azt, aki a haza érdekeinek bár téves felfogásából, de mindenesetre hazaszeretetből ragadtatta magát oly cselekményre, melyet a büntetőtörvény a fennálló államrend biztosítása érdekében büntetendőnek nyilvánított, vagy aki p. a társadalmi előitélet hatása alatt párbajt vívott. A jogérzületnek s a helyes büntető politikának következménye azért az, hogy az ilyen bár büntetést érdemlő s büntetendő cselekmények, tekintettel az indokoknak nemesebb, semmi esetre sem aljas voltára, másnemü szabadságvesztés-büntetéssel sujtassanak, mint az aljas rúgókon alapuló jogsértések, s ez a büntetési nem a közönséges büntetendő cselekményekre megállapított büntetési nem- vagy nemektől tartalmilag és névleg is különböző legyen, hogy már a büntetési nem elnevezésében is a büntetendő cselekménynek különböző erkölcsi értéke külsőleg is kifejezésre jusson.

Az ily büntetendő cselekményeknek, - melyeknek jellemző vonása az erkölcsi aljasság hiánya - megtorlására rendelt büntetési nemnek tartalmát fejezi ki, a C. a. m. tisztességes fogvatartás; elvonása a szabadságnak, mellyel a tettes a megállapított államrend megsértésével visszaélt, mindamellett az elitélt erkölcsi értékének épségben tartásával, mert cselekménye csak a jogrendnek, de nem az erkölcsi rendnek is képezi megsértését. Az ily privilegizált büntetési nemnek szükségét, nélkülözhetlenségét az ujabbkori törvényhozások kivétel nélkül elismerik, eltéréseket csak ama részletekben találunk, amelyekben a tudomány eddig egyhangu megállapodásra még nem jutott. Hazánkban ily privilegizált szabadságvesztésbüntetési nem az: államfogház, a német btkvben a Festungshaft, az egységes olasz btkvben a: detenzione. L. Szabadságvesztésbüntetés.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is