Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Dataria... ----

Magyar Magyar Német Német
Dataria... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Dataria

(lat.), a római kuriának a kegyelmi ügyet kezelő egyik hatósága. Ezen név alatt csak a XIV. sz. óta létezik, azelőtt csak az apostoli iroda egyik osztályát képezte. Nevét valószinüleg onnan kapta, hogy a pápa által eldöntött ügyeket a kelettel (dátummal) ellátja - datare. - Hatáskörébe tartoznak a külső forumban előforduló, igy különösen házassági akadályok alóli fölmentések, feloldások, a pápának fenntartott, nem konszisztorialis javadalmak adományozása, kiváltságok megerősítése, kiterjesztése, korlátozása, az irregularitások alóli fölmentések némely esetei. Feladata az ügyek előkészítése, a pápa által eldöntött ily ügyek keltezése, megfelelő alakba foglalása s a kiadóhivatalhoz juttatása, esetleg a kiadás közvetlen eszközlése. Vezetője a datarius, akinek hivatala önmagában véve nem föltételez biborosi méltóságot, hanem csak prodaturát, azért prodatariusnak neveztetik, ha viselője esetleg biboros. Oldala mellett működik a szubdatarius, a prefektusok, revizorok és számos alsóbb hivatalnok. A szubdatarius a beérkező folyamodványok kivonatos tartalmát a kérvényekre irja s igy adja át azokat a datariusnak; a prefektusok az ügyek bizonyos nemeinek elintézésére vannak hivatva; a revizorok a kiadványok alakját állítják össze; ilyenek a revisor beneficialium vagy matrimonialium. A nyujtandó kegyelmeket csak a pápa adhatja, ezért a pápa vagy a kérvényre irja hozzájárulását, fiat ut petitur, fiat, placet, motu proprio kifejezésekkel s nevének kezdőbetüjével, vagy szóbelileg fejezi ki hozzájárulását. Az ekként megadott pápai kegyelmet adja ki azután a D. A pápai kihallgatás napja a data parva-t, az okmány kiállításának napja a data magna-t képezi. Ennek a jelentősége, hogy a motu proprio kiadott leiratok esetén kivül a kegyelem megadására alapul szolgáló tényállásnak azon pillanatban még valónak kell lennie, és abból semminek nem szabad elhallgatva lennie, amely napon a leirat keltezve lett, vagyis nem a folyamodvány beadásának napja, hanem a leirat kelte határoz, éppen ugy azon esetben is, ha két már megtörtént és összeütköző kegyelmi intézkedés hatályossága döntendő el. Némely esetben a D. a kérvények elintézésénél fölmerülő jogi kérdésekben meghallgatja valamely kongregáció véleményét. A leiratok kiállításáért dijak fizetendők. A leiratok kiadását vagy maga a D. eszközli és pedig bulla alakjában, via de curia, vagy breve alakjában, per breve; vagy pedig az apostoli iroda, vagy a kamara utján eszközli az expediciót. Ha a pápai szék megüresedik, a D. működése felfüggesztetik addig, amig az uj pápa elhatározása alapján elintézheti a beérkezett folyamodványokat. Magyarországon a D.-hoz intézett kérvényeket nem küldik közvetetlenül Rómába, hanem a megyés püspökhöz, aki azokat azután fölterjeszti a D.-hoz.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is