Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Decsi... ----

Magyar Magyar Német Német
Decsi... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Decsi

1. Gáspár, ev. ref. esperes, tanult Tolnán, Kolozsvártt (1565.) és Wittenbergában, hol 1566 máj. 20. iratkozott be az egyetem hallgatói közé. Hogy ott mennyi időt töltött, nem tudható, de 1567. még ott időzött. Hazatérvén, 1570 körül tolnai lelkész lett s itt csakhamar esperessé választották. Mint ilyen volt jelen az 1576. évi hercegszőllőssi zsinaton. A Tolna vidékén nagyon elszaporodott unitáriusok mindenképen vitába akarták keverni a nagytekintélyü tudós papot, de ő bölcs mérséklettel tért ki az elől, még az 1588. évi pécsi disputáció alkalmával is. Mint költő és prédikátor egyaránt jeles volt. Munkái: Epiualamion nuptiis Basilii Fabricii et Margarethae Viti Balsarati. Vitebergae, 1567. Az utolsó időkben egynehány regnáló bűnökről való prédikációk. Debrecen, 1582. (II. kiad. Várad, 1584); História a Dávid királynak Uriasnak feleségével való vétkeiről (1579. irta, III. kiadása Német-Lövőn 1592. jelent meg). Latin verset irt Bonfiniusnak Heltai Gáspár által kiadott műve elébe 1565. Előszóval látta el Veresmarty Illyésnek az unitáriusok ellen irt művét, mely ma egy példányban sem ismeretes.2. D. (Cimor) János, XVI. sz.-beli iró, szül. Tolna vármegyének Decs nevü községében 1560 körül, megh. Marosvásárhelyen 1601. Tanulmányait a tolnai ref. iskolában kezdte Hercegszőlősi Gáspár és Tolnai Bálint tanárok vezetése mellett; majd Debrecenbe, onnét Kolozsvárra ment tanulmányai folytatása végett. Kolozsvárról 1587-ben Bánffi Farkas fejedelmi tanácsos fiával Bánffi Ferenccel külföldi egyetemek látogatására ment, s Vittenbergában és Strassburgban két évet töltött. A nagyképzettségü ifjut hazaérkeztekor nagy csapás várta: atyját a prédáló törökök mindenétől kifosztották, ugy hogy kénytelen volt Erdélybe menekülni. Ő maga 1592. Kolozsvárra ment lakni, honnan azonban a következő évben Marosvásárhelyre vitték tanárnak. Munkássága több irányu volt. Alkalmi költeményeit és irodalmi becsü leveleit nem számítva, irt bölcsészeti, jogi, történeti, nyelvészeti munkákat; lefordította Sallustiusnak két történeti művét, s a miről leginkább ismeretes: kiadott egy 5000 számra terjedő magyar közmondásgyüjteményt, mellyel a magyar közmondás és frazeologiai irodalom alapját vetette meg. Idevágó három nevezetes munkájának cime: Az Caius Crispus Sallustiusnak két Historiája (Cibinii 1595); Adagiorum Graeco Latino Ungaricorum Chiliades quinque (Bartphae 1598); Joannes Decius Barovius Joanni Telegdio S. P. D. Ex foso Siculorum, die 5. Martii 1598. (Levél Telegdihez a hunscytha irásról, mely legelőször Telegdinek Rudimenta priscae Hunnorum linguae brevibus quaestionibus et responsionibus comprehensa Lugduni (Batavia 1598.) c. könyvének elején, s azután Bod P. M. Athenásának az elején 1766. jelent meg. Családi neve Cimor volt, vezetékneve születéshelyéről Decsi, előneve Baranyai. Ez utóbbit ő maga különféleképen (Baronyai, Barovius, Baronius) irta.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is