Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Dél-Ausztrá... ----

Magyar Magyar Német Német
Dél-Ausztrá... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Dél-Ausztrália

angol gyarmat Ausztráliában a Harafuara-tenger, Nyugat-Ausztrália, Victoria, Uj-Dél-Wales és Queensland között. A tulajdonképeni D.-Ausztráliából és a Northern Territoryból (l. o., É-i territorium) áll; amannak területe 985720 km2, emezé 1355891. A tulajdonképeni D.-Ausztrália a lapos Ausztrál-öböltől É-ra, a d. sz. 26°-ig terjed; D-en több öböl nyulik belé, köztük a legmélyebbek: a Streaky-, a Spencer- és a St. Vincent-öblök. Ez utóbbi a Jervis- és a Spencer-fok, a York félsziget D-i vége közt, a Spencer-öböl pedig a Spencer-, Catastrophe-fokok közt fekszik. A Jervis-fokkal szemben van a Kenguru-sziget, a partmenti szigetek közt a legnagyobb. Az egész gyarmatnak magas hegységei nincsenek; geologiai alkata is kevés változatosságot mutat. A Jervis-foktól huzódik É. felé a Torrens-tóig egy hegylánc, amelyet Adelaide közelében Lofty Rangenak; tovább egyes részeiben Barossa, Belvidere, Bryan és Flinders láncnak neveznek és 1000 m.-nél magasabbra sehol nem emelkednek. A gyarmat déli részében vannak még a Gambier és más kialudt vulkánok, végül a lakatlan Eyre-félszigeten a Gawler-lánc. A D-i részen átfolyó Murrayn kivül állandó vizü folyó nincs; a Gawler, Torrens és a többi az év nagyobb részében kiszárad. Tavai az ausztráliai gyarmatokban a legszámosabbak, de nagy hasznot egyik sem hajt. A Torrens nagyobbára csak iszapos mocsár; a Gairdner sós és sekély vizü; az Eyre és a körülötte elterülő kisebb tavak, valamint a gyarmat belsejében fekvő nagyobb Amadeus-tó az év nagyobb részében csaknem teljesen kiszáradnak; legszebb és tájképi szépségekben is kitünőek a Gambier-hegy környékiek, köztük a mély Blue Lakanek, miként a neve is mutatja, sötétkék a vize. Éghajlata fekvéséhez arányítva forró és száraz, ami különösen annak tulajdonítható, hogy a kontinens belsejéből jövő forró és száraz szelek ellen semmi hegység sem védi. Dec., jan. és febr. a legforróbb hónapok; Adelaideban a hőmérő ilyenkor gyakran 45°-ot mutat. Az eső gyér, átlag 22 angol hüvelyk, 1869. csak 13 1/2 volt. Faunája és florája csak annyiban különbözik a szomszéd gyarmatokétól, hogy szegényebb, de jellemző fajai nincsenek. A gabonanemüek közt első helyet foglal el a buza; a 2 millió ha.-nyi megművelt földből közel 1 1/2 millió van buzatermelésre szánva; a termés átlag 11-12 bushel acre-onként. Ezenkivül mindig nagyobb fontosságu lesz a szőllő; borkivitele azonban még most is jelentéktelen. Miként a többi ausztráliai gyarmat, ugy Dél-Ausztrália is nagy jövedelmet huz az állat- és főképen a juhtenyésztésből. 1884. 67 millió juhot, 390000 szarvasmarhát, 168000 lovat és 164000 sertést számláltak. Főkiviteli cikkét is az állattenyésztés szolgáltatja; 1890-ben 1411000 font sterling értékben exportált gyapjut. Ásványországi kincsei közül ezelőtt legfontosabb volt a réz (Burra-Burra, Kapunda, Vallarov, Blinman); a rézbányászat most aláhanyatlott és most még a bizmut-, ólom- és aranybányászatnak van jelentősége. Az 1836. angol gyarmatosoktól alapított gyarmatnak 1840. még csak 14000 fehérbőrü lakosa volt, 1891. pedig 315048 (161759 férfi és 153289 nő), azaz 1 km2.re 0,3, akik nagyobbára angolok; a benszülöttek alig vannak 3000-en. A vallásfelekezetek közül a protestánsok vannak tulnyomó számban. Az ipar nem jelentékeny és főképen a mezőgazdasági termékek értékesítésével foglalkozik; ilyen a malom- és a szeszipar. A kereskedelem céljainak előmozdítására szolgál 2826 km.-nyi vasuti hálózat és 19589 km. hosszu táviró. A táviró vonalak közül különösen fontos az, amely az egész kontinensen keresztül Port Darwinig visz és Ausztráliát tengeralatti kábel segítségével a többi földrészekhez köti. 1890. a bevitel értéke volt 8,2 millió font sterling (2 millió Angliából), a kivitelé pedig 8,8 millió (2,9 Angliába). A főkiviteli cikkek a gyapju, buza, liszt, réz és bőrök; a bevitelé: szövetek, vasáruk, tea és cukor. A hajóforgalom (1890) 2122, 2190 ezer tonna tartalommal. A be- és kivitel főképen Port Adelaide-on és Port Augustán keresztül történik. Alkotmánya angol minta szerint van szervezve; a kormányzót az angol korona nevezi ki; a felső (Legislative Council) és alsó (House of Assembly) ház választott tagokból áll; a választói jog csak a felső-ház tagjainak választásánál van cenzushoz kötve. A felső-ház minden negyedik évben egy harmadában uj választás alá esik és föl nem oszlatható. A vallás gyakorlata minden felekezetre nézve szabad; állami segélyben egyik sem részesül. Adelaideban van egy angol mintára szervezett egyetem, az iskolakötelezettség általános, nagy számmal vannak a nyilvános könyvtárak. Közigazgatás szempontjából a gyarmat grófságokra (county) van felosztva. A kiadások voltak 1890-1891. 2,6, a bevételek 2,7 millió font sterling és az államadósság 20,4 millió. A hadsereg a tengeri haderőn kivül 2373 embert számlál. V. ö. Wallace, Australasia; Trollope, South Australia and West Australia (1874); Harcus, South Australia (1876); Stow, South Australia (1883).

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is