Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Dinnyés-kaj... ----

Magyar Magyar Német Német
Dinnyés-kaj... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Dinnyés-kajtori tólecsapoló társulat

Alakult 1888. a Fejér-vármegyei Pákozd, Gárdony, Szerecseny, Seregélyes és Aba községek határában, a szab. csász. és kir. déli vaspálya-társulat pályatestétől keletre fekvő tavak lecsapolására. A völgy, melyben a tavak elterülnek, a velencei tónak délkeleti nyulványát látszik képezni és természetes befogadó medencéje a velencei tó fölös vizeinek. Az érvényben lévő alapszabályok a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister 1888. 18376. sz. a. rendeletével hagyattak helyben, egyuttal Fejér vármegye bizatott meg a felügyelettel. A társulat ügyeit a választmány vezeti, mely a maga kebeléből választja az elnököket és igazgatót. Intézkedéseiért a közgyülésnek felelős. Az I. ker. m. kir. kulturmérnöki hivatal készítette terveket a társulat közgyülése elfogadva, azokat engedélyezés végett beadta a vármegye alispánjának. Az engedélyezési tárgyalás folyamán a Nádor-csatorna-társulat és Seregélyes község részéről tett észrevételek folytán az engedélyokirat kiadása elé akadályok gördíttetvén, időnyerés céljából a társulat munkálatait ideiglenes engedély alapján kezdte meg 1889. Előbb azonban kisajátította az abai és Sárkereszturi határokban fennálló két malmot s azokat le is rombolta. A malmokhoz tartozó vizművek lerombolása nélkül a lecsapolás is illuzoriussá vált volna, mint azt a hatvanas években tett kisérletek is mutatják. Ezen kisérletek a tavak vizszinének némi csökkenését előidézték ugyan, de lecsapolást nem eredményeztek. A munkálatok 1892. fejeztettek be. Mozgósíttatott összesen 108919 m3 föld 27896 frt 89 kr költséggel. A társulat kötelékébe bevont terület 2247 kat. hold, a lecsapolás költsége katasztrális holdankint 12 frt 89 kr. A társulat alapszabályaiban a költségeknek haszonarányban való viselése mondatván ki, az érdekelt területek osztályoztattak. A tavak lecsapolására tervezett főcsatorna összes hossza 21,3 km., fenékszélessége 1,00 méter, esése 0,10 ?, átlagos mélysége 2,00 méter. A töltések nélküli csatorna vizemésztő képessége 2,00 magas vizállás mellett 1,96 m3, éppen annyi, mint a mennyi a velencei nagy tóból, annak legmagasabb állása mellett, a Nádas tóba s onnan a Nádor csatornába folyik. A főcsatorna elkészültével a tavak vize lefolyt, a nádasok irtása pedig mesterséges uton is elősegíttetik. A társulat a csatorna állandó gondozására két csatornaőrt alkalmaz, kik egyszersmind a kisebb tisztítási munkálatokat is vezetik. A társulatnak adóssága és számbavehető leltári értéke nincs.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is