Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Dobsinai ko... ----

Magyar Magyar Német Német
Dobsinai ko... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Dobsinai koalició

A III. Károly-féle Carolina Resolutio (l. o.) a magyar ágostai hitv. szuperintendenciák száma felől is intézkedvén, Ambrózy György szuperintendens és Szirmay Tamás kerületi felügyelő az ev. tiszai kerületben nyilvánuló közóhaj szerint arra törekedtek, hogy a szab. kir. városok addig külön kerületet képező egyházai bekebeleztessenek az ev. tiszai kerületbe. - Nehéz küzdelmek után létrejött az egyezmény 1743 január 11-én Dobsinán s Coalitio nevezet alatt 1743 május első napjain aláiratott. Ezen egyezmény értelmében egyesülvén megyék, u. m. Gömör, Borsod, Abauj, Sáros stb. és a szab. királyi városok, nevezetesen: Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa, K. Szeben és később Késmárk, ezentul felváltva kellett választani a szuperintendenst a szab. kir. városok németajku egyházainak és a kerületbeli megyékben, valamint a szab. kir. városokban levő magyar vagy tótajku egyházak lelkészei sorából. Ezen egyezmény szerint a szab. kir. városok minden német egyháza, melynek két lelkésze volt, két szavazattal birt a püspök választásánál (3 p.), a többi egyházak mindegyike csak egy szavazattal; nemesek és lelkészek egyenként egy-egy szavazattal birtak. Ezen D.-hoz, mely többszörösen megerősíttetett (igy nevezetesen: az 1746-ki eperjesi, 1774 aug. 3-4-ki ugyancsak eperjesi ker. gyüléseken, s az 1791 máj. 3-ki kuntapolcai, gömöri esperességi gyülésen stb., 1782 jan. 18-án az eperjesi kerületi gyülésen, mely szintén megerősítette azt) csatlakozott a szepesi XIII városi ev. esperesség is (s azután a többi is) és Ambrózy György szuperintendensnek sikerült 1744. még a bányai ev. kerülethez csatlakozott kis-honti ev. esperességet is az ev. tiszai kerületnek visszaszerezni. A D. az 1863. év jul. 22-23. Göllnicbányán megtartott kerületi közgyülésen (49.p.) Máday Károly szuperintendens megválasztása után függesztetett fel véglegesen, (örök időkre) kimondván az ev. tiszai kerület, hogy a szuperintendensi hivatal betöltésére ezentul az egyházaknak az érdem és a közbizalom alapján teljesen szabad tér engedtetik; tehát hogy szuperintendenssé, a nemzetiségre való tekintet nélkül, mindig az választandó, kinek arra legtöbb hivatása van. V. ö. Hörk József: Az ev. Tisza-kerület püspökei (Szuperintendensek), Kassa 1888. A dobsinai koalició eredeti okmánya, és Fabó A. Monum. etc. III. k. 12 sk. 1.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is