Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
dobüreg tympanic ca...
dobüreg tympanum, t...
dobüreg vestibule o...
dobütés dub

Magyar Magyar Német Német
Doby... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Doby

1. Antal (felföldi), kir. sótárnok Bártfán, szül. Vitkán (Szatmár vm.) 1826 okt. 8. A szabadságharcban mint őrnagy vett részt. Később Tisza-Ujlakon (Ugocsa vm.) saját költségén könyvtárt alapított, melyet Ugocsa-, Szatmár- és Bereg vármegye néptanítói 14 éven át dijtalanul használtak. 1869. a Tisza kiáradása ezt a 2600 kötetből álló könyvtárt D. minden vagyonával együtt elseperte. D. az irodalomban a genealogia és heraldika terén munkálkodik és a Századokban, Tört. Tárban, Tört. Lapokban s egyéb közlönyökben számos cikket irt a magyar főrangu s nemesi családok történetéről s cimereikről. Önálló műve: Podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család (Budapest 1892), amely különben a szerzőnek egyik nagyobb, kéziratban levő munkájából való. Irt azonkivül egy monografiát az ugocsamegyei családok történetéről is.

2. D. Jenő, rézmetsző és festő, szül. Kassán 1834 szept. 4. Pesten járta az elemi iskolát és gimnáziumot, a rajzból pedig Henszlmann Imre nagybátyjától nyert oktatást. A rézkarcolást és metszést Fuchsthaler Alajos pesti metszőnél kezdte gyakorolni. 1852. Böhm Farkas bécsi festőhöz került, kivel nemsokára Rómába ment s ott a képtárakban a régi mestereket másolta. Másfélévi Olaszországban tartózkodás után hazajött és arcképfestéssel foglalkozott. 1855. Párisban járt a világkiállítás tanulmányozására, megfordult aztán Rheimsban, majd meg visszakerült Párisba Gleyre műtermébe; később ugyanitt Soudain rézmetszőnél dolgozott. Hazatértekor a magyar archeologiai bizottságtól és a bécsi Central-Commission zur Erhaltung der Baudenkmal-tól kapott megbizásokat. 1868. a főkamarási hivataltól öt évre szubvenciót kapott, hogy a budai kir. várban levő Zentai csata c. képet rézbe messe. E célból Bécsbe ment s 1869. Jawby tanárhoz állt be növendéknek. Dolgozott a bécsi sokszorosító egyesület és a magyar orsz. képtár számára is. 1873. elkészült a Zentai csata metszésével s ekkor a főkamarási hivataltól ujabb s a magyar kormánytól is megbizásokat kapott egyes képek rézbe metszésére. Ilyenek: Tegetthoff tengernagy arcképe Than Mór Tündér Ilonája, a király arcképe stb. 1884. Trefort miniszter D.-t a m. kir. iparművészeti iskola szaktanárának nevezte ki. Az említetteken kivül számos kisebb metszetet készített, ugy, mint Pulszky Ferenc, Henszlmann Imre, Trefort Ágost, Andrássy Gyula gr. és még mások arcképeinek metszetét.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is