Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Dokus... ----

Magyar Magyar Német Német
Dokus... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Dokus

- (csabacsüdi) család. Miksa császár 1572. adta a nemességet Dochus Mihály regéci várkatonának, kinek egyik utóda, szintén Mihály, Rákócy udvarmestere volt S.-Patakon. - D. László (megh. 1858.), Zemplén vmegye főjegyzője, protonotáriusa és szeptemvir volt. A család élő tagjai:

1. D. Ernő, orsz. képviselő, szül. 1852. Középiskolai és jogi tanulmányai elvégeztével köz- és váltóügyvédi oklevelet nyert. 1870-78-ig részint a miniszterelnökségnél, részint a honvédelmi miniszteriumban volt segédfogalmazó, 1878. miniszteri titkár cimmel megvált az állami szolgálattól. Majd nagy utazásokat tett külföldön és mint a felső-zempléni egyházmegye tanácsbirája és főjegyzője tevékeny részt vett a közügyekben. 1889. a s.-a.-ujhelyi kerület beválasztotta a parlamentbe, amelyben a szabadelvü párt hive, jelenleg is ezt a kerületet képviseli. Felesége D. Ragályi Ilona, szül. Ragályon 1860. Buzgó munkása az irodalomnak, több tárcát, novellát irt a napilapokba. Önálló munkája Vera, regény (Budapest 1891).

2. D. Gyula, cs. és kir. kamarás, szül. S.-Ujhelyen 1849 okt. 15. Tanult Sárospatakon és Debrecenben. 1870. Zemplén vmegye aljegyzővé választotta, s ettőlfogva fokról-fokra emelkedett a vmegyei hivatalokban, árvaszéki ülnök, központi főszolgabiró, majd 1890. főjegyző lett. A társadalmi téren buzgón működik, a sárospataki főiskola algondnokául, a felső zempléni ref. egyházmegye tanácsbirájául választotta, a vereskeresztmegye tanácsbirájául választotta, a vereskereszt-egyesület s.-ujhelyi fiókjának elnöke. 1884. a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki.

3. D. József, az előbbinek apja, Zemplén vm. volt főispánja szül. S.-Ujhelyen 1819 jul. 9. Sárospatakon tanult, majd Nyári Pál mellett volt patvarista. 1841. Zemplén vmegyében aljegyző lett. Az abszolutizmus idejében gazdálkodással, különösen a szőllőmiveléssel foglalkozott. Tokaji borát messze vidéken ismerték. 1872. alispán, 1875. főispán lett. E hivatalt hét évig viselte, mikor megkapta a Lipótrend lovagkeresztjét.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is