Kisszótár


Magyar Magyar Angol Angol
Domitianus... ----

Magyar Magyar Német Német
Domitianus... ----

Címszavak véletlenülCímszó:
Tartalom:

Domitianus

Titus Flavius, római császár Kr. u. 81-96. Titus Flavius Vespasianusnak és Flavia Domitillának második fia, szül. Rómában Kr. u. 51. okt. 24. Miután 69. dec. 19. Vespasianus csapatai Rómát meghódították és Vitelliust megfojtották, D. a katonák által cézárrá kiáltatott ki. Domitianus, ki dacára annak, hogy külszinre a konzulátussal bizatott meg, mindenből kizáratta magát, részint unalomból, részint, hogy atyja gyanuját eloszlassa, irodalmi tanulmányokkal és költészeti kisérletekkel töltötte idejét. e foglalkozást azonban később lenézte; uralkodása alatt az irodalmat és tudományokat nem nagyon pártolta, sőt hizelgő udvari költőit Statiust és Martialist csak igen szükkeblüen jutalmazá. Vespasianus halála után sikertelenül igyekvék bátyját Titust kiszorítani az uralomból, vele kénytelen volt azt megosztani, miglen Titusnak 81 szept. 13. bekövetkezett halála után, egyedül maradt a trónon. Uralkodása első éveinek története nem mutat fel oly büntényeket, melyek későbbi életét beszennyezék. Természeténél fogva sem kapzsi, sem kegyetlen nem lévén, tetemes összegeket áldozott középületek helyreállítására, amnesztiát hirdetett, szigoru intézkedéseket tett az erkölcstelenség megszüntetésére és szigoruan ellenőrizte a köztisztviselők eljárását. De utóbb gyanakodóvá vált, mindenféle rágalmak- és titkos feljelentésekre hallgatott, és midőn tetemes építkezései, adományai stb. által az atyjáról rámaradt kincstár kiürült, D. a legfőbb hivatalnokok ellen a legkegyetlenebben kezdett dühöngeni. A hadi szerencse, mely helytartóját, C. Julius Agricolát, Britanniában kisérte, D. féltékenységét ébreszté fel, minélfogva visszahivá őt, és ez csak a visszavonulásban talált menedéket. Gyanakodása még fokozódott a dákok és markomannok ellen folytatott háboru kedvezőtlen kimenetele után; mert miután a markomannok elleni hadjáratból vereséggel tért vissza, a dákok királyától, Decibalustól (l. o.) meg kellett vásárolnia a békét. Ehhez járult a C. Antonius Saturninus által 87-ben támasztott felkelés és a dunamelléki háboru 92-ben, mely idő óta D. uralkodása az önkény és zsarnokság szülte tettek hosszu láncolata; dühöngésének az állam legelőkelőbb, legjobb férfiai estek áldozatul. Kegyetlenül bánt a zsidókkal és a keresztényekkel és 93. az összes filozofusokat kiüzte Rómából. Midőn azonban saját háznépe ellen irányítá bősz kegyetlenségeit, azok a praetoriánusok prefektusa, de sőt a császárné beleegyezésével összeesküdtek és D.-t 96 szept. 18. hálószobájában meggyilkolták, miután 15 évig türték őrült kegyetlenségét. Az általa annyira lenyügzött szenátus határozata szerint emléke megsemmisítendő volt. Tetemeit dajkája, Phyllis égette el.

Forrás: Pallas NagylexikonMaradjon online a Kislexikonnal Mobilon és Tableten is